PRAVA I USLUGE AUTISTIČNIH OSOBA I NJIHOVIH OBITELJI

Prava i usluge

Prve su godine djetetovog života zahtjevne za svakog roditelja, a to je posebno istaknuto kod roditelja djece s teškoćama u razvoju, suočenih s brojnim izazovima u donošenju odluka važnih za razvoj njihovog djeteta, ali i funkcioniranje cijele obitelji. Podrška obitelji često izostaje, kako od strane uže porodice i rodbine, tako i od strane stručnjaka. Osjećaj izolacije i izazovi u nošenju sa sustavom skrbi čini ovaj period još stresnijim. Kako bi im se taj period što je više moguće olakšao, važno ih je informirati o svim pravima i uslugama koje mogu ostvariti u pojedinim sustavima formalne i neformalne podrške, kao i onim sustavima i programima podrške koji će im trebati u budućnosti, primjerice, tijekom djetetovog obrazovanja.

Za svako je dijete s teškoćama u razvoju nužno osigurati pravodobnu dijagnostiku i adekvatnu podršku. Za djecu s teškoćama u razvoju potrebno je intenzivnije praćenje u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, gdje će izabrani pedijatar objasniti roditeljima o kojoj se vrsti odstupanja kod djeteta radi te uputiti roditelje u nadležne ustanove na daljnje preglede i ranu razvojnu podršku.

Pedijatar bi roditelje također trebao uputiti u nadležne ustanove u kojima mogu ostvariti određena prava. Prije svega, roditelje treba uputiti u područni ured zavoda za socijalni rad (bivši centri za socijalnu skrb). U zavodu bi roditelji trebali dobiti sve potrebne informacije o njihovim pravima, odnosno pravima njihova djeteta, kao i dostupnim uslugama te načinima njihova ostvarivanja.

Prvi korak u ostvarivanju prava i usluga

Vještačenje

Iz zavoda za socijalni rad dijete bi trebalo uputiti na vještačenje u Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom (ZOSI) pri Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje.

Koja su vam prava i usluge dostupne u pojedinom sustavu?

Edukativni panel “Put do ostvarivanja prava osoba s autizmom i njihovih obitelji” (9.11.2022.)

Pokreni video