Prava i usluge iz obrazovnog sustava

Prema članku 20. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22) djeca s teškoćama u razvoju imaju prednost pri upisu u dječje vrtiće koji su u vlasništvu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave ili u državnom vlasništvu.

Predškolski programi za djecu s teškoćama provode se uključivanjem djece u odgojno-obrazovne skupine s redovitim programom, odgojno-obrazovne skupine s posebnim programom ili posebne ustanove.

 • Programska potpora – djeca s teškoćama u školama ostvaruju:
  • Pravo na primjereni program odgoja i obrazovanja
  • Pravo na dodatne odgojno-obrazovne i rehabilitacijske programe
  • Pravo na organizaciju privremenih oblika odgoja i obrazovanja (nastava u kući, nastava u bolnici, nastava na daljinu).

 

 • Pedagoško-didaktička prilagodba – podrazumijeva:
  • prilagođenu informatičku opremu,
  • specifična didaktička sredstva i pomagala,
  • prilagođene udžbenike,
  • elektroakustičku opremu,
  • prilagođene oblike komuniciranja i dr.

 

 • Profesionalna potporaprofesionalno usmjeravanje i potpora stručnog tim

Osim prava koje učenici s teškoćama ostvaruju kroz prethodno navedene oblike potpore, prema ovom Zakonu se osigurava prijevoz za učenike s teškoćama bez obzira na udaljenost i prijevoz pratitelja kada je zbog vrste i stupnja teškoća pratitelj potreban, a sukladno rješenju o primjerenom obliku školovanja.

Prava i usluge iz drugih sustava