Resor socijalne politike dobio novu ministricu

U nedavnoj rekonstrukciji Vlade RH došlo je i do promjene u resoru socijalne politike, izuzetno vezanom uz tematiku autizma te zaštite osoba s autizmom i njihovih obitelji. Dosadašnju ministricu u Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politike Nadu Murganić zamijenila je Vesna Bedeković. Rođena bjelovarčanka diplomirala je na Učiteljskom studiju Pedagoškog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, te doktorirala na Odsjeku za pedagogiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Ono što treba posebno istaknuti je nada Saveza udruga za autizam Hrvatske da ova kadrovska promjena u vodstvu Ministarstva neće utjecati na kvalitetnu suradnju između naše organizacije i Ministarstva. U 2019. godini najviši predstavnici MDOMSP-a su pozvali naše predstavnike na sastanak vezan uz novi projekt Mocira u Zadru, sudjelovali na našem okruglom stolu, te je sama ministrica jedina od ministara sudjelovala u radu Saborskog odbora za zdravlje na temu autizma, u srpnju ove godine.

Ono što brine u široj slici hrvatske politike i javnih politika je činjenica da su se u zadnjih 5 godina na ovoj poziciji izmijenile četiri osobe. S obzirom na kompleksnost samog autizma te i kompleksnost stvaranja kvalitetnog sustava podrške za ovu populacija, izuzetan je izazov tako česta promjena tako važnog sugovornika.

 

Leave a comment