Tražimo očitovanje oko gašenja Kabineta za ranu intervenciju u Zadru

GRAD ZADAR
Narodni trg 1, Zadar
Na pažnju Gradonačelnika Gosp. Dr. Branko Dukie

ZADARSKA ŽUPANIJA
Božidara Petranovića 8, Zadar
Na pažnju Župana Gosp. Božidar Longin

MINISTARSTVO DEMOGRAFIJE OBITELJI, MLADIH I SOCIJALNE POLITIKE
Trg Nevenke Topalušić 1, Zagreb
Na pažnju Ministrice Gđa. Dr.sc Vesna Bedeković

Poštovani!

Dobili smo informaciju od naše članice Udruge za autizam Zadar vezano za gašenje Kabineta za ranu intervenciju Caritasa Zadarske nadbiskupije koji je pružao uslugu rane podrške roditeljima i djeci s autizmom do treće godine s područja Zadra i okolice.

Zadarski list je u prethodna dva dana objavio vrlo dobre članke s informacijama o prestanku rada kabineta i izjavama roditelja koji na području Zadra vise nemaju gdje otići s djecom na savjetovanje i ranu podršku djetetu, osim u privatne kabinete struke gdje sat košta 200 kn, a što si danas ne može priuštiti svaka obitelj djeteta s autizmom i zavisnim teškoćama.

Poglavito je nepojmljivo da je povod za prestanak rada bio otkaz stručnog kadra kojemu je rečeno da neće biti zaposlenici budućeg centra Mocire u kojem se planira pored ostalog i uspostava rane intervencije i podrške roditeljima. Nakon godina rada u skučenom prostoru, uz stalno iznalaženje sredstava, pisanje projekata za opstanak kabineta i volonterskog djelovanja u nastojanju da opstanu, ova je bila kap koja je prelila čašu, te su stručne osobe dale otkaz sa 31.7.2019. i odlučile okrenuti se privatnoj praksi.

Nepojmljivo nam je apriori iz razloga što je pred par mjeseci, 25.03.2019. održan sastanak u Ministarstvu demografije obitelji mladih i socijalne politike na kojemu sam bila ja ispred SUZAH-a i gosp. Armanini ispred Udruge za autizam Zadar gdje smo razgovarali sa predstavnicama ministarstva (Gđa Pletikosa i Gđa Bogdanović) o uspostavi Mocira i uslugama koje će se pružati. Jasno je rečeno da će usluge biti za osobe s autizmom svih dobnih skupina u sklopu čega je predviđena i usluga rane intervencije i podrške roditeljima koja bi bila dio djelatnosti koje će se provoditi u dijelu redovnog funkcioniranja ove ustanove Ministarstva MDOMSP.

Svih nas je iznenadila i zatekla ovakva odluka struke Kabineta za ranu intervenciju i smatramo nedopustivim da Grad Zadar, Zadarska županija i resorno Ministarstvo MDOMSP dozvoli da se raspe ovaj resurs dragocjenog stručnog kadra za podršku djeci i roditeljima kojega ionako nedostaje i svijećom ih tražimo. Jasno je da cijela RH muku muči s nedostatkom rehabilitatora, defektologa i logopeda. Pitamo se tko im je rekao da neće biti dio kadra u Mocirama i zašto se nije poduzelo ništa da se sačuva ovaj dragocjeni resurs – stručni tim sa toliko iskustva. Tko će u Mocirama provoditi ranu intervenciju ako sva struka ode u privatnu praksu? Je li se o tome mislilo? Očito nije!

Dok Vlada u Izvješću o provedbi nacionalne strategije za osobe s invaliditetom kaže da je po pitanju dijagnostike i rane intervencije u 2018. sve po planu i napreduje, nama se gase postojeći kabineti za pružanje usluga. I to se od strane lokalne i državne uprave dopusta i ništa ne poduzima, pretužno, nedopustivo!

Poglavito u ozračju činjenice da se sada već na 65 novorođene djece rađa jedno iz spektra autizma i zavisnih teškoća. Nije teško izračunati da se broj djece s poteškoćama rapidno povećava, a država ne uvida ozbiljnost situacije. Radi se parcijalno i projektno, nešto radimo, ali ništa sustavno. Trebam Ii napomenuti kako cijeli svijet i EU u prioritete djelovanja stavljaju naglasak na ranu intervenciju i prevenciju težih stanja, dok mi u Hrvatskoj zatvaramo oči i nismo sustavno riješili rani rad i podršku roditeljima, a rezultat toga je više problema u obitelji i velikog troska državi dugoročno gledano.

Udruga za autizam Zadar koja kontinuirano ukazuje na važnost rane intervencije i nastoji i u sklopu svog djelovanja iznaći sredstva i bolji prostor za pružanje ove usluge imala je sastanke u Gradu Zadru tijekom prošle godine nastojeći dobiti adekvatniji prostor za rad s djecom i aktivnosti udruge, no nije bilo previše sluha od strane Grada. Čini se da Grad Zadar slabo čuje kada su u pitanju naša djeca.

Tražimo hitno reagiranje i poduzimanje mjera od strane Grada Zadra, Zadarske županije i Ministarstva MDOSPM da se ovaj Kabinet sačuva i da postojeći stručni kadar pređe u buduću ustanovu Mocire gdje će imati potreban prostor i uvjete kao dio stručnog kadra nove ustanove, a do otvaranja Mocira da im se omogući nastavak rada i osigura financiranje za provođenje aktivnosti i plaće djelatnika.

Molimo Vaše očitovanje po ovom pitanju sto se namjerava poduzeti !

S poštovanjem,

Lidija Penko, predsjednica SUZAH-a

U Rijeci, 05.09. 2019. godine

Leave a comment