Savez sudjelovao na konferenciji o ljudskim pravima

U sklopu ovogodišnje konferencije o ljudskim pravima, Kuća ljudskih prava Zagreb održala je u petak, 29. travnja panel raspravu “Socio-ekonomska prava u Hrvatskoj i borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti”. Jedan od govornika na panel raspravi je bio i Nikola Tadić, ispred Saveza udruga za autizam Hrvatske.

Rasprava se temeljila na izvještaju o stanju ljudskih prava u Hrvatskoj koji donosi pregled najvažnijih problema, izazova i otvorenih pitanja koja su u prošloj godini utjecala na zaštitu i promociju ljudskih prava u Hrvatskoj. Poglavlje Pravo na adekvatni životni standard u 19 točaka ocrtalo je stanje prava na stanovanje, pristup socijalnim uslugama, siromaštvo i socijalnu isključenost i izazove u socijalnoj skrbi u 2021. godini, a problem vezani uz socio-ekonomska prava ranjivih skupina dodatno su istaknuti u poglavljima o pravima djece, nacionalnih manjina, posebno Roma i Srba.

O dostupnosti usluga za osobe s autizmom govorio je Nikola Tadić ispred Saveza udruga za autizam Hrvatske, koji je istaknuo probleme nedostupnosti rane intervencije za djecu izvan velikih urbanih središta, naglasivši da se u Hrvatskoj i dalje borimo sa takvim problemima koji su u Europi prevaziđeni, te da se radi o temeljnim uslugama koje moraju biti dostupne. Dodatan je problem i što se udruge koje rade sa osobama s autizmom, zalažu se za promjene i ostvarenje njihovih prava, ali i pružaju direktne usluge, financiraju sporadično kroz projekte.

„Onaj tko je odgovorio na nedostupnost usluga je tržište, a ono jako fluktuira i diže cijene. Imamo apsurdnu i tužnu situaciju gdje roditelji da bi omogućili djetetu integraciju i komunikaciju mora izdvajati znatna financijska sredstva. U slučaju ovog djeteta koje je verbalno, ali ima poteškoće u komunikaciji, roditelji mjesečno izdvajaju 1400 kn za usluge rehabilitacije i logopeda. 1000 kn mjesečno troše na posebnu prehrane i dodatke prehrani. Mjesečno naprave oko 1000 kilometara da bi došli do usluge. Koliko opasnosti prijeti toj obitelji da uđe u rizik od siromaštva s ovim porastom cijene goriva? Kolika je podloga o tome što moraju privatno plaćati usluge, što sustav nije razvijen“, završio je Nikola Tadić iz SUZAH-a.

Leave a comment