Ministarstvo zdravstva prihvatilo protokol za prijem osoba s autizmom

Ministarstvo zdravstva distribuiralo dopis i “Protokol za prijem osoba s poremećajem iz spektra autizma na medicinsku obradu” koji je izradio SUZAH. Iako je ministar dopis o distribuciji materijala uputio krajem prošle godine, sami materijali te povratne informacije o vidljivosti ovog dopisa i materijala postali su dostupni tek u ovoj godini. Ovu suradnju i komunikaciju s Ministarstvom zdravstva smatramo izuzetno kvalitetnim korakom u našoj zagovaračkoj aktivnosti prema cijelom sektoru zdravstva i stepenici na kojoj možemo dalje graditi razvoj budućih politika koje su usmjerene dizanju kvalitete zdravstvene skrbi za osobe s autizmom.

Dopis Ministarstva zdravstva o distribuciji “Protokola za prijem osoba s poremećajem iz spektra autizma na medicinsku obradu”

Leave a comment