Podrška inicijativi za povećanje naknade za roditelje koji su na produljenom dopustu

Roditelji djece s poteškoćama u razvoju, kojih u Hrvatskoj ima manje od 6.000, već godinama traže povećanje naknade za roditelje koji su na produljenom dopustu zbog poteškoća u razvoju djeteta. Kako su objasnile osobe iza inicijative, traže povećanje naknade koja je 2.328 kuna i nije mijenjana godinama, na 4.000 kuna.

Ispred Saveza udruga za autizam Hrvatske podržavamo ovu inicijativu i njezin rad te se slažemo sa argumentacijom koju ova grupa stručnjaka i roditelja iznosi u javnost. Kada govorimo o autizmu važno je naglasiti da se najveće financijsko opterećenje za obitelji autistične djece događa baš u periodu u kojemu se koristi ova naknada, do sedme godine djetetova života. Hrvatska šokantno kaska za uspostavljenjem modernih i kvalitetnih sustava rane intervencije te je na prazninu koju ostavlja država odgovorilo tržište. Privatne rehabilitacijske prakse često su roditeljima jedina opcija za rehabilitacijski rad s djetetom te stavljaju ogroman teret na obiteljsku zajednicu.

Leave a comment