Posjet Trentu

Projekt „Sport kao alat za socijalizaciju i razvoj vještina osoba s autizmom“ nastavio se posjetom Trentu u Italiji u periodu od 07.07 do 11.07.2021.

Nominalni domaćin delegacije SUZAH-a, koju su činile četiri osobe – tri djelatnika SUZAH-a i djelatnik Udruge za autizam Zagreb, bila je organizacija Cooperazione Trentina. Ipak, ulogu organizatora aktivnosti i programa preuzela je partnerska organizacija Archè Società Cooperativa Sociale. Ova organizacija, koja djeluje i kao socijalno poduzetništvo, kroz tri dana je pripremila popunjen program putem kojega su predstavnici SUZAH-a mogli vidjeti i iskusiti sportske aktivnosti za osobe s poremećajem autizma, način pripreme programa i aktivnosti, modele selekcije i obuke volontera, prilagodbu aktivnost za korisnike, modele financiranja i način komunikacije s lokalnom samoupravom.

Uz to, participanti na projektu su imali priliku nastaviti svoj rad na priručniku za provedbu i stvaranje sportskih programa za osobe s poremećajem iz spektra autizma, koji će biti jedan od značajnih ishoda ovog projekta.

Također, na sastancima u Italiji SUZAH je preuzeo ulogu produciranja kratkog promotivnog video materijala koji će biti dio izvještavanja i vidljivosti projekta.

Leave a comment