Potpisan ugovor za projekt Platforma 50+

Dana 28.10. potpisan je ugovor za početak projekta Platforma 50+. Nositelj ovog projekta je Zajednica Saveza osoba s invaliditetom Hrvatske (SOIH) dok je naš Savez jedan od 11 partnera na projektu.

SUZAH je bio iznimno aktivan oko kreiranja ideje za projekta te u periodu definiranja proračuna. Nadamo se da će iskustvo suradnje s nadležnim institucijama u periodu trajanja projekta biti puno bolji nego ovaj period od dvije godine kada smo bezuspješno čekali na rezultate projekta.

Savez udruga za autizam Hrvatske će se unutar projekta raspisanog u sklopu poziva Tematske mreže ponajviše baviti koordincijom u području mapiranja socijalnih usluga. Ovaj fokus je SUZAH izabrao još 2018. godine, nakon što su i predstavnici nadležnih ministarstava u nekoliko navrata napomenuli kako nemaju kvalitetan pregled socijalnih usluga te pregled kako se zapravo ulažu novci u području socijalnih usluga.

Leave a comment