SUZAH član radne skupine za novi plan za OSI do 2027. godine

Sada već davne 2007. godine Republika Hrvatska je ratificirala UN-ovu Konvenciju o pravima osoba s invaliditetom. Ovaj dokument sadrži cijeli niz prava koje osobe s invaliditetom moraju imati, kako bi mogli biti ravnopravni građani s jednakim pristupom uslugama, informacijama, zdravstvenoj skrbi, političkom životu, kulturi itd.
U posljednjih 13 godina potpisivanje ovog dokumenta, te djelovanje prema ispunjavanju njegovih uputa i pravila, bilo je glavna motivacija za stvaranje i provođenje Nacionalnih strategija za izjednačavanje mogućnosti za osobe s invaliditetom. Ova strategije, za razliku od mnogih drugih strategija i državnih planova imala je nešto veću težinu s obzirom na to da je nakon perioda od tri godine provedbe ove strategije evaluirana od strane Ujedinjenih naroda.

Vlada RH radila svoj izvještaj o približavanju standardima Konvencije o pravima OSI te su udruge u sektoru osoba s invaliditetom, Pravobraniteljica za OSI, Unicef Hrvatska i još neki akteri radili svoj „izvještaj u sjeni“. Ovo se pokazao kao model koji je puno kvalitetniji u odnosu na tipično državno izvještavanje o svojim politikama, s obzirom da je imao nepristranog evaulatora koji se nije libio poslati i snažnu kritiku državnoj vlasti i ukazati na nedostatke u cijelom sustavu skrbi za OSI. Krajem 2019. godine, te početkom 2020. godine SUZAH je utrošio velike resurse i puno vremena kako bi mogao biti aktivan sudionik ovog procesa. U 2019. godini SUZAH je detaljno analizirao izvještaj RH o provedbi Nacionalne strategije za izjednačavanje mogućnosti za osobe s invaliditetom.

SUZAH je bio posebno motiviran za sudjelovanje i zbog činjenice da je autizam često bio marginaliziran u državnim politikama te čak ni one mjere koje su bile upisane u Nacionalnu strategiju nisu provedene. Kao primjer, posebno bi istaknuli dio Nacionalne strategije za periodu od 2017. do 2020. godine u kojemu je jasno naznačeno da je jedna od najvažnijih aktivnosti za taj periodu uspostava sustava dijagnostike prema principu regionalnih centara.

Svatko tko prati situaciju u sektoru autizma jasno zna da je malo napretka napravljeno u tom pogledu u odnosu na 1994. godinu, kada je tadašnji ministar zdravstva Andrija Hebrang ukinuo multidisciplinarnu dijagnostičku kliniku u Jankomiru, koja je tada slovila kao izuzetan primjer dobre prakse, čak i za mnoge zemlje zapadne Europe.

Početkom 2020. godine SUZAH-ov tim je sudjelovao na više od 12 sastanaka šireg sektora na temu izrade „izvještaja u sjeni“ koji se šalje UN-u. Da pojasnimo, radi se o procesu u kojemu civilno društvo koje djeluje u području osoba s invaliditetom odgovara na slična pitanja kao i državna uprava, s obzirom na poziciju osoba s invaliditetom. Naravno, ne treba nikoga začuditi da se često radi o jako različitim dokumentima. Od strane SUZAH-a jasno je komunicirana činjenica da osobe s poremećajem iz spektra autizma te njihove obitelji često nemaju pristup ni osnovnim socijalnim, zdravstvenim i obrazovnim uslugama, da ne govorimo o kulturnoj, sportskoj ili političkoj participaciji.

Pandemija koja se na prostru RH zahuktala u ožujku 2020. ponešto je usporila proces i onemogućila planirani sastanak s povjerenicom UN-a za ova pitanja, no naš rad se nastavlja. Drago nam je i da se doprinos te znanje našeg Saveza prepoznalo i na razini državne uprave te je shodno tome predsjednica SUZAH-a Lidija Penko krajem lipnja imenovana u Radnu skupinu za izradu Nacrta prijedloga nacionalnog plana izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2021. do 2027. godine. Od 42 člana skupine, koju čine predstavnici svih relevantnih aktera u području, Penko je izabrana među 8 predstavnika udruga. S obzirom na renome predsjednice SUZAH-a te rad našeg tima vjerujemo da će se i na ovom radnom tijelu naš glas jasno čuti.

SUZAH trenutno nema informaciju zašto je izabran ovoliko dug period provedbe nacionalnog plana, te se nadamo da ima veze s činjenicom da se na razini EU aktivno razmatra prihvaćanje vrlo ambiciozne europske strategije za osobe s invaliditetom. Kako bi aktivno pratili politike u sektoru na EU razini SUZAH se jače povezao sa europskom krovnom organizacijom Autism Europe, s ciljem razmjene informacija i potencijalnog uključivanja predstavnika Hrvatske u EU oko ove teme.

 

Leave a comment