Kotačić koji nedostaje (SISAAP)

U sklopu projekta SISAAP (Sport kao alat u socijalizaciji i razvoju vještina osoba s autizmom) na kojemu uz SUZAH sudjeluju još organizacije Asociacion Autismo Sevilla, Fundacion Escuela Andaluza de Economia Social, Associacione di promozione sociale e sportivo dilettantistica NuoveRotte ideja nam je predstaviti kvalitetne i istaknute prakse korištenja sporta kao alata u radu s osobama s PSA. Ne moramo puno dalje gledati od sat vremena vožnje od našeg zagrebačkog ureda, u Nedelišće, kod naše udruge članice Pogled. Udruga Pogled već čitav niz godina provodi program pod nazivom Kotačić koji nedostaje. Rade se o programu koji je prepoznat u Hrvatskoj, ali i svijetu, kao inovativan u pogledu uključivanja ranjivih skupina, korištenju sporta, uključivanju lokalne zajednice, razvoju volonterizma, te u konačnici postiže iznimne rezultate u području razvoja samih korisnika, djece s PSA.

Kao što se može jasno zaključiti, jedna od socijalno najisključenijih i najugroženijih skupina u našim zajednicama su djeca s poremećajem iz spektra autizma (PSA). Razlog tome je specifičnost samog poremećaja.

Većinu aktivnosti i ponašanja koje djeca bez teškoća svladavaju automatski kroz odrastanje, djeca s autizmom moraju učiti i svladavati korak po korak, kroz duže razdoblje uz individualni rad i podršku. Zbog toga se djeca s autizmom vrlo teško uspješno uključuju u bilo koju vrstu aktivnosti jer prvo moraju naučiti kako. Vrlo mali broj dostupnih i organiziranih aktivnosti uvažava njihov način i tempo učenja. Upravo zbog toga uočila se je potreba za programima koji su prilagođeni isključivo njima i kroz koje se pripremaju za uključivanje u društveni život kroz jačanje njihove samostalnosti, samopouzdanja i zadovoljstva postignutim.

Program je inovativan jer je prilagođen djeci s PSA te objedinjuje znanja i iskustva roditelja djece s PSA te stručnjaka logopeda, edukacijskih rehabilitatora, radnih terapeuta, kineziologa i zdravstvenih djelatnika. Individualiziran je prema mogućnostima pojedinog djeteta te je svakom djetetu pridružen jedan volonter koji mu pruža podršku za vrijeme aktivnosti te bez volontera odvijanje program ne bi bilo moguće. Naglasak je na entuzijazmu, pozitivnom i poticajnom odnosu kako bi se djeca potaknula na interakciju i postizanje maksimuma njihovih mogućnosti.

Kroz socijalizacijsko-rekreativne aktivnosti ovog programa kod djece se razvija usmjerenost pažnje, poboljšava fina i gruba motorika, koordinacija, svjesnost vlastitog tijela i pokreta te rad u grupi. Ove aktivnosti pomažu djeci u prilagodbi i snalaženju prilikom susreta s različitim slušnim, vizualnim i osjetilnim podražajima u okolini.

Prilagođenim rekreativnim aktivnostima (plivanje, gimnastika, terapijsko jahanje), kod djece se jačaju njihove tjelesne sposobnosti i motorička usklađenost, djeca usvajaju osnovne komunikacijske i socijalizacijske vještine te uče uvažavati sportska i ostala pravila ponašanja.  Ove aktivnosti se provode svakodnevno u gimnastičkom centru i na bazenima. Sudjeluje 70 djece u dobi od 4 do 18 godina kroz grupe formirane prema starosti, individualnim specifičnostima i trenutnim sposobnostima djece.

Izvoditelji su educirane osobe za rad s djecom s teškoćama te certificirani AutismFitness treneri. Volonteri koji se uključuju u program prolaze osnovnu edukaciju o radu s djecom s PSA. Ovaj program je nadopuna osnovnim terapijama i sustavu rane intervencije te je kroz njega napredak i poboljšanje kvalitete života djece znatno brže i uspješnije.

Program se uspješno provodi više od 5 godina i u tom vremenu postignuti su vrlo dobri rezultati. Povećao se broj djece uključen u redovne vrtiće i škole, sportske i ostale aktivnosti s njihovim vršnjacima bez teškoća. Imamo veoma dobru podršku lokalne zajednice kako lokalne uprave kroz podršku i financiranje tako i građanstva kroz odaziv na volontiranje i sve veće razumijevanje potreba djece s teškoćama i prihvaćanje različitosti. Kvaliteta programa ja prepoznata i na nacionalnoj razini gdje je ostvareno financiranje programa kroz prijave na natječaje nacionalnih ministarstava.

Najvažniji utjecaj ovog programa je na poboljšanje kvalitete života djece s PSA i njihovih obitelji. Djeca se lakše nose s izazovima okoline i uspješnije se uključuju u interakciju sa svojim vršnjacima. Postižu se uvjeti njihovog uspješnijeg uključivanja u redovite sustave odgoja i obrazovanja te se i na taj način stvaraju preduvjeti za što je više mogući njihov samostalniji i neovisniji život u kasnijoj dobi. Ovaj program je jedan od načina kojim se postiže stvarna dugoročna dobrobit djece s PSA koja je od vitalne važnosti za njihov budući život i osnova kojom se određuje na koji način će biti uključeni i prihvaćeni u svojoj zajednici.

Leave a comment