Priopćenje Saveza udruga za autizam Hrvatske povodom prosvjeda „Radnici, a ne socijalni slučajeva“

Savez udruga za autizam Hrvatske, kao organizacija koja okuplja 13 udruga članica diljem Hrvatske, koje djeluju u području autizma, podržava prosvjed roditelja njegovatelja koji se održao u srijedu, 04.10.2019. godine u Zagrebu.

Smatramo kako roditelji njegovatelji trebaju imati plaću, umjesto socijalne naknade. Isto tako, sami novčani iznos bi trebao biti veći od 2500 kuna, s obzirom na velike troškove rane intervencije i rehabilitacije. S obzirom na uvid u problematiku autizma, znamo da su roditelji primorani plaćati velik dio usluga vlastitim sredstvima te kako ovaj iznos nije primjeren i dostatan ni za osnove usluge.

Hrvatska trenutno nema kvalitetno ustrojen sustav pružanja podrške osoba s autizmom i njihovim obiteljima i roditelji su prisiljeni financirati usluge privatnim kabinetima struke, ako ih imaju u lokalnoj zajednici , ovisno na kojem području RH žive, te tako financijski teret pada na one koji su već pod iznimnim pritiskom brige za svoju djecu.

Nadalje, u sustavu roditelja njegovatelja treba biti osiguran neki oblik odmora. U većini slučajeva roditelj njegovatelj se brine o svojem djetetu 24 sata, 7 dana u tjednu, kroz cijelu godinu. Takav tempo, bez mogućnosti i malog predaha, stvara izuzetan psihički i fizički teret na roditelje te rezultira zdravstvenim problemima, narušava mentalno zdravlje i erodira obiteljsku dinamiku.

Da bi se status roditelja njegovatelja zakonski i pravedno uredio i bio osobni dohodak a ne naknada, trebalo bi donijeti ili Zakon o statusu roditelja njegovatelja ili Pravilnik u sklopu postojećeg zakona, kojim bi se u cijelosti uredilo ovo pitanje.

Leave a comment