Zakon o povlasticama u prometu

Povlastice u prometu za osobe s dijagnozom autizma

Novim Zakonom o povlasticama u prometu (NN 133/2023) uređuje se povlastice u korištenju pomorskog, željezničkog i pomorskog prometa na teritoriju Republike Hrvatske.

Najveća promjena koju donosi novi zakon je uvođenje 3 nove javne isprave na temelju kojih će se moći ostvarivati povlastice utvrđene ovim zakonom:

  1. Nacionalna iskaznica za osobe s invaliditetom
  2. Europska iskaznica za osobe s invaliditetom
  3. Europska parkirališna karta za osobe s invaliditetom.

Kako ostvariti povlastice u prometu?

Postupak izdavanja javnih isprava na temelju kojih se ostvaruju povlastice pokreće se po službenoj dužnosti preuzimanjem podataka iz Registra osoba s invaliditetom i dostavljaju se na adresu prebivališta.

Postupak na zahtjev stranke pokreće se podnošenjem zahtjeva na adresu izdavatelja ili elektroničkim putem: https://mosi.akd.hr/hr/kontakt

Za ostvarivanje prava utvrđenih ovim Zakonom, potrebno je proći postupak vještačenja pri Zavodu za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom. Vještačenjem moraju biti utvrđeni (1) stupanj težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti i (2) postotak oštećenja organizma (tjelesnog oštećenja).

Oba podatka moraju biti vidljiva u Registru osoba s invaliditetom.

Osoba koja nema utvrđena oba podatka (stupanj invaliditeta i postotak oštećenja) morati će ponoviti vještačenje pri Zavodu za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom.

U slučaju da u Registru nisu navedeni ažurirani podaci s najnovijim nalazima vještačenja, dokumente kojima se dokazuje aktualni status osobe s invaliditetom potrebno je dostaviti u Registar osoba s invaliditetom.

Podatke iz Registra osoba s invaliditetom možete provjeriti na: https://www.hzjz.hr/sluzba-javno-zdravstvo/provjera-upisa-u-registru-osoba-s-invaliditetom/

Koja prava mogu ostvariti osobe s dijagnozom autizma?

Uredbom o metodologiji vještačenja (NN 96/2023) utvrđeno je da se dijagnoza poremećaja iz autističnog spektra svrstava se isključivo u 3. i 4. stupanj težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti (Lista II u Prilogu V. Uredbe o metodologiji vještačenja), dok se oštećenje organizma (tjelesno oštećenje) vještači u postotku između 80 i 100% (Lista I u prilogu IV. Uredbe).

Prema tome, osobe s dijagnozom autizma koje su prošle postupak vještačenja i utvrđen im je 3. ili 4. stupanj težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti i 80 do 100% oštećenja organizma, prema ovom zakonu mogu ostvariti sljedeća prava:

*Unatoč nastojanjima da se osobama s dijagnozom autizma osigura i pravo na oslobođenje od plaćanja cestarina za uporabu autoceste i objekta s naplatom za osobni automobil kojim se prevoze, prema aktualnom zakonu navedeno pravo mogu ostvariti samo osobe kod kojih je utvrđeno:

  • tjelesno oštećenje koje ima za posljedicu nesposobnost donjih ekstremiteta 80 % i više
  • tjelesno oštećenje osjetila vida od 100 %
  • tjelesno oštećenje osjetila sluha od 100 %.

Što sa starim karticama?

Potvrde / smart kartice, parkirališne karte i iskaznice za pomorski prijevoz osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju na temelju kojih su se do sad ostvarivala prava na povlastice u prometu vrijede do izdavanja Nacionalne iskaznice za osobe s invaliditetom, a najduže šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona (7. studenog 2023.).

 

Leave a comment