Održana radionica revizije strateškog plana SUZAH-a

Dana 02. i 03. listopada 2023. održana je radionica revizije strateškog plana SUZAH-a za razdoblje od 2025. godine.

Radionica se nadovezala na rezultate prethodnog strateškog planiranja održanog 2.-3.12.2021. godine, kada je izrađen strateški plan za period od 2022. – 2025. godine. S obzirom na izmijenjene vanjske i unutarnje okolnosti djelovanja organizacije, kao i visok stupanj ostvarenja zacrtanih ciljeva, zaključeno je kako je potrebno revidirati doneseni strateški plan, što je predviđeno kao dobra praksa i u trenu kad se donosio prethodni strateški plan organizacije. Cilj revizije je bio ustanoviti stupanj postignuća ustanovljenih strateških ciljeva za tekući period te uzimanjem u obzir njihova postignuća i izmijenjenih okolnosti djelovanja organizacije preoblikovati postojeće ciljeve te olakšati njihovu operacionalizaciju. Svrha ovog procesa je bila olakšati provođenje strategije osobama koje rade u organizaciji, ali i ponuditi što bolji uvid članicama organizacije kao i ostalim relevantnim dionicima u djelovanje organizacije i plan za njezin daljnji razvoj.

Na radionici su sudjelovali: Nikola Tadić, Tena Veverka i Tomislav Cvrtnjak iz operativnog tima SUZAH te dr.sc. Jasmin Stošić s Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta i suradnica SUZAH. Reviziju su facilitirali Sven Janovski i Andrea Kovač.

Prije radionice provedeni su razgovori s članicama i anketa s ciljem ustanovljavanja relevantnosti ciljeva postavljenih za ovaj strateški period i stupnja njihovog postignuća te se ciljalo na osiguravanje visoke razine participacije relevantnih dionika, osobito osoba koje su bile zadužene za provođenje strategije. Anketu je ispunilo četiri osobe iz operativnog tima te predsjednica Saveza i njeni rezultati su predstavljeni u nastavku dokumenta.

Nastavno na rezultate ankete, sudionici i sudionice radionice su revidirali analizu dionika te oblikovali 4 relevantna strateška cilja, njihove podciljeve, indikatore uspjeha te potom u procesu operacionalizacije ustanovili resurse nužne za provedbu, pokazatelje koje će se koristiti te aktivnosti vezane uz navedene ciljeve.

Leave a comment