Održana edukacija za studente Medicinskog fakulteta u Zagrebu

U četvrtak 15.04.2021 godine, gđa Sanja Aguila Munoz s Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, te gđa Sandra Kolak, majka djevojke s autizmom i tajnica Udruge za autizam Zagreb, održale su edukaciju studenata Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu putem Zoom platforme.
Edukacija je organizirao SUZAH na inicijativu studenata s Medicinskog fakulteta na temu Specifičnosti poremećaja iz spektra autizma
Trenutno se dogovara još jedna edukacija u kojoj će se podrobnije obraditi tema autizma, prepoznavanje, rana intervencija, rehabilitacija, perspektiva zapošljavanja i samostalnog života osoba s autizmom.

Izuzetno pozdravljamo ovu inicijativu pošto trenutno studenti medicine imaju premalo informacija o autizmu te se nadamo da je ovo jedan od koraka prema tome da osobe s poremećajem iz spektra autizma imaju ravnopravan pristup zdravstvenom sustavu u RH.

Leave a comment