Održana redovita godišnja skupština SUZAH-a

Skupština Saveza udruga za autizam Hrvatske održana je 28.11.2020 godine s početkom u 11:00 sati. S obzirom na trenutnu epidemiološku situaciju skupština je održana elektronskim putem uz korištenje Zoom aplikacije.

Skupštini, koju je vodila predsjednica SUZAH-a Lidija Penko, prisustvovali su predstavnici sedam udruga članica, profesorica Jasmina Frey Škrinjar te dvoje zaposlenika SUZAH-a.

Na dnevnom redu Skupštine su se našle točke vezane uz kontinuirani rad Saveza, kao što su usvajanje izvještaja za prethodnu godinu i usvajanje planova za narednu. Kroz rad Skupštine detaljno su obrađene točke koje se odnose na izvještaje iz prethodnih razdoblja, planove za naredno razdoblje te izvještaje udruga članica.

Djelatnici SUZAH-a i predsjednica Penko detaljno su iznijeli rad naše organizacije kroz turbulentu 2020. godinu, naglašavajući da je bilo puno promjena u planovima te kako je definitivno epidemiološka situacija utjecala na rad Saveza. Ipak, pojavili su se neki drugi kanali komunikacije, koje je SUZAH aktivno gradio u periodu prije 2020. godine, kao što su Savjet za razvoj civilnog društva, Povjerenstvo Vlade za OSI, komunikacija s resornim ministarstvima, partnerskim organizacijama te Unicef-om i uredom Pravobraniteljice za OSI.

Predstavnici udruga članica su iznijeli svoj put kroz 2020 godinu, te su mnogi izvještaji bili izuzetno ohrabrujući ukazujuči da u našoj mreži imamo izuzetno motivirane, fleksibiline i stručne organizacije koje vode savjesni i vrijedni ljudi.

Predsjednica Penko se u nekoliko minuta osvrnula i na rad u sklopu krovne organizacije Autism Europe, te neke promjene u zakonodavnom okviru u RH.

U vremenu ostavljenom za ostale teme sudionici su se osvrnuli na potrebu za dodatnim stručnim kadrovima te je zaključeno kako treba još jednom uspostaviti komunikaciju s Edukacijsko-rehabilitacijskim fakultetom kako bi se uvidilo postoji li zaista nedostatak kadrova za rad s osoba i djecom s poremećajem iz spektra autizma. Uz to, ako ima, koji su planovi ERF-a da taj problem riješi.

Na kraju, sudionici su imali i izuzetno kvalitetnu raspravu o potrebi stvaranja protokola za rad s osobama i djecom s poremećajem iz spektra autizma, s obzirom na niz nepredvidljivih kriznih situacija u 2020. godini.

Skupština je završila u 15:00 sati, nakon četiri izuzetno sadržajna sata rada, uz jednu pauzu od 10 minuta.

Leave a comment