Skupština Autism Europe

Dana 7.11.2020.  s početkom u 9,30 održana je ZOOM konferencija Skupštine Autisme Europe koja je trebala biti održana u Krakowu – Poljska

Predsjednik Autism Europe (AE) Harald Neerland, otvorio je Skupštinu te pozdravio sve prisutne predstavnike zemalja članica kao i individualne članove.

Rad Autism Europe u 2019 i 2020. godini

Izvršna direktorica AE Aurelie Baranger prezentirala je izvještaj o radu i aktivnostima u 2019., te kampanju zagovaranja pod nazivom „ A new Dynamic for autism“ te navela da se animiralo 81 kandidat za EU parlament /MEP/ iz 19 zemalja koji su potpisali povelju o  realizaciji prava osoba s autizmom, od čega je njih 36 izabrano u EU Parlament, što je obećavajuće.

Izlagala je  detaljno aktivnosti koje su poduzete u suradnji sa EDF-om (European disability forum) vezano za financiranje NGO-a iz Europskog socijalnog fonda, te navela suradnju sa drugim asocijacijama osoba s invaliditetom u EU.

Govorila je o izvješćima koja su napravljena vezano za primjere dobre prakse, važnosti edukacija za osobe s autizmom, zagovaranja, prisustvovanja kongresima itd.

12. Kongres u Nici

Osvrnula se na 12. Internacionali kongres Autism Europe održan u Nici u rujnu 2019, te da  su izlaganja dostupna na web stranicama AE i navela da je na kongresu bilo 2200 prisutnih.

Izvjestila je o aktivnostima obilježavanja Svjetskog dana autizma pod motom „ Mogu učiti mogu raditi“ koji se nastavio s istim motom i ove godine, te spomenula zemlje članice koje su unatoč Covidu 19 proveli osvještavanje i kampanju i dostavile izvješće o tome, među kojima je i Hrvatska.

Govorila je o publikacijama koje su izrađene za bolje prepoznavanje, razumijevanje osoba s autizmom, te njihovog prihvaćanja u društvu, a koje su dostupne na web stranicama AE.

Izlagala je aktivnosti o provedenim sastancima sa državnim tijelima vezano za promicanje prava osoba s autizmom i oblikovanje budućih EU strategija za osobe s invaliditetom vezano za dostupnost zdravstvene skrbi i cjeloživotnog obrazovanja. Sudjelovanje s EDF u EU ekspertnoj grupi gdje su održali predavanje o izazovima s kojima se susreću osobe s autizmom.

Izradili su publikaciju vodič na temu pristupačnosti usluga i prava osoba s autizmom, održali su radionice za edukaciju članova AE.

Održan je inicijativni sastanak za pripremu 13. Kongresa Autisme Europe koji će se održati u Krakowu 2022. Godine. Osvrnula se na promotivne aktivnosti putem web i face stranica AE gdje na društvenim mrežama imaju 25000 pratitelja, kao i na glasilo AE Link.

Skupština ja pohvalila aktivnosti i prihvatila izvješće uz komentiranje aktivnosti.

Izazovi Covid19

Prezentacija izvještaja o Covid 19 – koju je predstavio Christian član tima AE

Vrlo interesantno izlaganje o problematici i situacijama s kojima se susreću osobe s autizmom i obitelji tijekom pandemije, sa osvrtom na zemlje , nakon čega se razvila diskusija o situacijama u raznim zemljama. Skupština je pohvalila izvješće.

Kampanja osvještavanja za Svjetski dan autizma

Izvršna direktorica Aurelie osvrnula se na provedene aktivnosti obilježavanja Svjetskog dana autizma i zatražila od prisutnih prijedloge za iduće, te su se prisutni uključili u diskusiju ,  ja sam se osvrnula na našu situaciju i kampanju za Dan autizma kada smo imali moto „ Kada prođe Corona sjetite se naše izolacije“ koji se mnogima sudionicima svidio zbog primjerenosti situaciji u svim zemljama. Zaključeno je da ćemo poraditi na prijedlozima i dostaviti ih AE.

 

Lidija Penko , predsjednica SUZAH i

Član Skupštine Autism Europe

Leave a comment