Je li osobama s invaliditetom u RH primjereno stanovanje lutrija?

13 nacionalnih saveza osoba s invaliditetom uključenih u 8. centar znanja, u okviru Razvojne suradnje u području unapređenja kvalitete življenja osoba s invaliditetom, započelo kampanju “Je li osobama s invaliditetom u RH primjereno stanovanje lutrija?”
Osobe s invaliditetom i druge marginalizirane skupine moraju biti prioritet i središte interesa svake vlade, od zakona, pravilnika, prilikom oblikovanja mjera, politika i usluga, u srcu socijalnih politika, a posebice stambenim politikama kojima se suzbija siromaštvo i osigurava dostojanstvo čovjeka.

Suradnja pokreta osoba s invaliditetom sa predstavnicima Vlade, resornim ministarstvima, jedinicama lokalne samouprave dovodi do boljih ishoda za osobe s invaliditetom, ali i za društvo u cjelini. Razvojem civilnog društva i pokreta osoba s invaliditetom kroz godine, osnivanjem 8. Centra znanja profilirani smo kao izvor neprocjenjivog znanja i iskustva života s invaliditetom, a kao predstavnici osoba s invaliditetom osiguravamo da se glas istih čuje, da se čuju njihovi problemi, da se čuje kako invaliditet utječe na njih i što je njima i njihovim obiteljima uistinu važno. Međusobno slušanje iskustava, shvaćanje s kakvim se izazovima susrećemo s obzirom da smo predstavnici različitih vrsta invaliditeta i razmjena spoznaja mogu i moraju oblikovati buduću politiku stambenog stanovanja u RH. Samo otvoreni i transparentni dijalog između pokreta osoba s invaliditetom i predstavnika vlasti može osigurati to da perspektiva 8. Centra znanja postane integralni dio načina na koji se donose i implementiraju zakoni, politike i mjere koje doprinose neovisnom življenju osoba s invaliditetom u RH.

Socijalno stanovanje jedan je od najvažnijih zadataka svake Vlade.

Prikladne politike i mjere koje podupiru odgovarajuće stambeno zbrinjavanje presudne su za uravnoteženje i jačanje gospodarskog razvoja stanovanja kako bi čitavo društvo imalo koristi i kako bi se svima osiguralo pristupačno i primjereno životno okruženje, a osobama s invaliditetom neovisno življenje.

Mjere koje se poduzimaju moraju biti promišljene, konkretne i usmjerene na ostvarivanje prava na stanovanje u razumnom roku. Republika Hrvatska mora osigurati dovoljno resursa i na prvo mjesto staviti potrebe ugroženih i marginaliziranih pojedinaca ili skupina koje žive u nesigurnim uvjetima stanovanja, osobito osobe s invaliditetom.

8. centar znanja zagovara osiguravanje dovoljnog broja primjerenih i pristupačnih socijalnih stanova za zadovoljavanje stambenih potreba svih pojedinaca i skupina koji si stanovanje ne mogu osigurati po tržišnim uvjetima. Također, poziva Vladu RH, regionalne i lokalne vlasti da prepoznaju, podrže i financiraju stambena rješenja za osiguravanje tržišnog i socijalnog stanovanja.

Cilj kampanje:

Donošenje odgovarajućeg pravnog okvira socijalnog stanovanja u Republici Hrvatskoj koji će činiti Zakon o socijalnom stanovanju i Strategija stambene politike RH do 2030.

Ne zaboravimo: primjereno stanovanje je ljudsko pravo, a ne imovina kojom se trguje!
#primjerenostanovanjenijelutrija

Kroz kampanju će se provesti niz aktivnosti, a tijek kampanje možete pratiti na web stranicama 13 nacionalnih saveza kao i na društvenim mrežama.

Kampanju provodi 13 nacionalnih saveza osoba s invaliditetom uključenih u 8. centar znanja, u okviru Razvojne suradnje u području unapređenja kvalitete življenja
osoba s invaliditetom.

Leave a comment