Teniski klub Travnjak u listopadu ima novu edukaciju

Naši kolege iz Teniskog kluba Travnjak nastavljaju sa svojim edukativnim aktivnostima. U listopadu, točnije 17. i 18. listopada organiziraju dvodnevnu radionicu na temu “Učinkovite metode rada s osobama s poremećajima iz spektra autizma”.

okviru dvodnevne edukacije polaznici će:
– upoznati glavne karakteristike poremećaja iz spektra autizma
– uvidjeti važnost prepoznavanja i uvažavanja senzoričkih potreba osoba s poremećajima iz spektra autizma
– detaljno se upoznati s glavnim karakteristikama Piramidalnog pristupa učenju®
– steći znanja o važnosti primjene vizualne podrške u radu s osobama s poremećajima iz spektra autizma
– kroz primjer dobre prakse vidjeti primjenu asistivne tehnologije u radu s osobama s poremećajima iz spektra autizma
– upoznati se s važnošću komunikacije te implementacije PECS®- a kao alternativnog komunikacijskog sustava u svoj svakodnevni rad s osobama sa složenim komunikacijskim teškoćama
– sudjelovati na praktičnoj radionici izrade i primjene vizualne podrške
– sudjelovati na praktičnoj radionici primjene PECS®-a s video primjerima dobre prakse

Za sve dodatne informacije, prijave, predavače te samu cijenu edukacije kliknite na link: https://sport4autism.net/ucinkovite-metode-rada-psa/

Leave a comment