Ostvarena suradnja sa Zdravstvenim Veleučilištem u Zagrebu

U prosincu, 2019. godine ostvarena je suradnja sa Zdravstvenim veleučilištem Zagreb, studij radna terapija. U sklopu kliničkih vježbi kolegija Radna terapija u zajednici, studenti 3.godine radne terapije, imaju prilike dio kliničkih vježbi odraditi u Savezu udruga za autizam Hrvatske.

Uz upoznavanje sa radom SUZAH-a, Lea Črček, radna terapeutkinja upoznaje ih sa radom u domu korisnika u sklopu projekta “Mama i tata – znaju i stignu” gdje studenti imaju priliku sudjelovati u direktnom radu s djecom s poremećajem iz spektra autizma.

Uz praktično znanje u domu korisnika, studenti uče o procjenama, metodama rada i pisanju stručne dokumentacije korisnika kao osnove rada radnih terapeuta.

Leave a comment