Informacija o edukaciji: “Otključajte potencijale svog djeteta”, Zg, 28-30.9.2019.

Dijelimo s vama informaciju o edukaciji koju će u Zagrebu za roditelje i sve zainteresirane stručnjake, učitelje i asistente održati Sean Fitzgerald, cijenjeni američki edukator i stručnjak za „home based play therapy“ rad s djecom u autističnom spektru. Edukaciju organizira udruga članica SUZAH-a “Progovori autizam – širi ljubav” iz Zagreba.

Na drugoj, naprednoj radionici za roditelje i stručnjake koja će se pod nazivom „Otključajte potencijale svog djeteta“ održati 28. i 29. rujna za roditelje i stručnjake, te 30. rujna 2019. samo za učitelje, asistente i školske stručne timove, u KIC-u Zagreb, predstavit će se najnovije spoznaje, ali i niz korisnih savjeta o integraciji djece u autističnom spektru.

Više informacija o edukaciji možete saznati na službenoj internet stranici: http://www.edukacija.progovoriljubav.hr/

 

Program edukacije: „Otključajte potencijale svog djeteta“

Sean Fitzgerald, Zagreb, 28-30. rujna 2019. god.

28. i 29. rujna 2019. god. – edukacija za roditelje i stručnjake

SUBOTA
9:30-10:30 Autizam – razvojni pristup
10:30 – 11:30 Važnost dinamičke socijalne aktivnosti i istraživanja koja ju potkrepljuju
11:30 – 12:30 Kako se igrati da bismo razvijali interakciju i ostvarivali komunikacijske ciljeve
Pauza za ručak
1:30-2:30 Razumijevanje i mijenjanje nepoželjnih ponašanja
2:30-3:30 Senzorički profili i strategije za djecu u spektru autizma
3:30 – 4:30 Strategije za teškoće u ponašanju
4:30 – 5:00 Pitanja i odgovori

NEDJELJA
9:30-10:30 Izrada plana procjene i postavljanje ciljeva za djecu u spektru autizma
10:30 – 11:30 Korištenje dnevnih rutina pri razvoju samostalnosti
11:30 – 12:30 Stvaranje tima za terapiju i potporu
Pauza za ručak
1:30-2:30 Video-feedback za djecu predstavljenu u seminaru
2:30-3:30 Kako roditeljima pomoći da izbjegnu emocionalnu iscrpljenost
3:30 – 4:30 Igre i aktivnosti za dijete u spektru autizma
Pitanja, odgovori, sažetak

30. rujna 2019. god. (edukacija samo za školske učitelje, stručne timove škola i asistente u nastavi)

Integracija djece s autizmom u školu
12:30-13:30 Razumjeti autizam – za nastavnike
13:30 – 14:30 Kako pripremiti dijete za uspjeh u školi
14:30 – 15:30 Strategije za uključivanje u razred i samoregulaciju
15:30-16:30 Nepoželjna ponašanja i kako ih prevladati
Pauza
17:30-18:30 Nastavne strategije za djecu u spektru autizma
18:30-19:30 Razvijanje socijalne interakcije i oblikovanje školskih odmora
19:30 – 20:00 Pitanja, odgovori i sažetak

Leave a comment