Zapisnik s Izborne Skupštine 18.03.2018

ZAPISNIK S Redovne Izborne skupštine Saveza udruga za autizam Hrvatske, održane 18.03.2018.g. u Pansionu Mamica, Pušćine, s početkom u 14:00 sati

Redovnu Izbornu Skupštinu je sazvala i njome predsjedala Lidija Penko, predsjednica SUZAH-a

 

Skupštini prisustvovali:

Lidija Penko, predsjednica SUZAH-a i Udruge za skrb autističnih osoba Rijeka,

Slavica Dujmović, predsjednica Udruge za autizam – Zagreb,

Edgar Glavaš, predsjednik Udruge za autizam „Pogled“, Nedelišće,

Dalibor Kuhta, predsjednik IO Udruge za autizam „Pogled“, Nedelišće,

Dubravka Kovačević, predsjednica Udruge za autizam Istra,

Ana Lončarić, predsjednica Udruge obitelji djece s autizmom „Dar“ Osijek,

Emilija Šmit Polić, Inicijativa za CZA u Osijeku, član Udruge obitelji djece s autizmom „Dar“ Osijek,

Sanda Zlatarić, Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju, Osijek,

Ante Armanini, predsjednik Udruge za autizam Zadar,

Vesna Mijatović, predsjednica Udruge za autizam „Sunce“, Nova Gradiška,

Melita Dragić, tajnica Udruge za autizam „Sunce“, Nova Gradiška,

Janjica Tomić, tajnica Udruge za autizam „Rubikon“, Zaprešić,

Neda Ujević, član Udruge za autizam „Rubikon“, Zaprešić,

Kristina Hohoš, predsjednica Udruge za autizam Bjelovar,

Mario Milašinović, tajnik Udruge za autizam Bjelovar,

Snježana Čop, predsjednica Udruge za djecu s teškoćama u razvoju „Zvončići“, Karlovac,

Snježana Glavaš, Udruga za skrb autističnih osoba Rijeka, Nadzorni odbor SUZAH-a,

Jasmina Frey Škrinjar, ERF, Nadzorni odbor SUZAH, član UAZ-a,

Ivana Topolovec, voditelj stambenih zajednica Udruge za autizam – Zagreb,

Luka Femec, voditelj programa MDOMSP, SUZAH,

Lea Črček, izvoditelj programa MDOMSP, SUZAH,

Tena Veverka, financijski koordinator SUZAH,

Nikola Tadić, programski koordinator SUZAH.

Skupštini nisu prisustvovali:

Predstavnici Udruge „Naša dica“ Kaštela,

Predstavnici Udruge „Zajedno do zdravlja“ Dubrovnik,

Predstavnici Udruge za autizam Split.

 

Dnevni red:

 1. Otvaranje sjednice Redovne Izborne Skupštine SUZAH-a,
 2. Prihvaćanje prijedloga  Poslovnika o radu Izborne Skupštine SUZAH-a
 3. Izbor tijela Izborne Skupštine SUZAH-a:
  • Radno predsjedništvo – 3 člana
  • Zapisničar
  • Ovjerovitelji zapisnika – 2 potpisnika
  • Verifikacijska komisija – 3 člana
  • Izborna komisija – 3 člana
 4. Prihvaćanje Dnevnog reda Redovne izborne Skupštine
 5. Utvrđivanje kvoruma od strane verifikacijske komisije
 6. Davanje razrješnice predsjedniku i tijelima Saveza
 7. Izbor predsjednika Saveza
 8. Izbor članova Nadzornog odbora Saveza
 9. Donošenje odluke o sastavu tijela Predsjedništva Saveza
 10. Donošenje odluke o sastavu tijela Izvršnog odobra Saveza
 11. Izbor članova Stručnog savjeta Saveza
 12. Odluka o davanju ovlaštenja tajniku Saveza za potpisivanje financijskih i ostalih dokumenata vezanih uz rad tijela upravljanja Saveza
 13. Donošenje odluke o imenovanom likvidatoru Saveza
 14. Razno

 

Ad. 1. Otvaranje sjednice Redovne Izborne Skupštine SUZAH-a

Predsjednica SUZAH-a, gđa Lidija Penko, obraća se nazočnima s pozdravom i zahvalom na dolasku i sudjelovanju. Predsjednica otvara skupštinu te utvrđuje prisutnost radnog predsjedništva. Na Izbornoj skupštini su prisutni predsjednici i predstavnici deset Udruga članica SUZAH-a. Nemogućnost svog dolaska ranije su najavili predstavnici Udruge za autizam Split, Udruge “Zajedno do zdravlja” Dubrovnik i Udruge “Naša dica” Kaštele.  

 

Ad. 2. Prihvaćanje prijedloga  Poslovnika o radu Izborne Skupštine SUZAH-a

Temeljem članka 20. Statuta Saveza udruga za autizam Hrvatske, rad Skupštine pobliže se opisuje poslovnikom (Prilog 1.)

Po provedenom glasovanju donesena je sljedeća

ODLUKA

Skupština prihvaća prijedlog Poslovnika o radu izborne Skupštine SUZAH-a.

 

Ad. 3. Izbor tijela Izborne Skupštine SUZAH-a

Po provedenom glasovanju donesena je sljedeća

ODLUKA

Skupština jednoglasno prihvaća izbor tijela:

Radno predsjedništvo: gđa Snježana Glavaš, G. Edgar Glavaš, gđa Snježana Čop,

Zapisničar: gđa Lea Črček,

Ovjeritelj zapisnika: gđa Dubravka Kovačević, gđa Kristina Hohoš,

Verifikacijska komisija: G. Ante Armanini, gđa Emilija Prgomet, gđa Neda Ujević,

Izborna komisija: gđa Ana Lončarić, gđa Vesna Mijatović, G. Dalibor Kuhta.

 

Ad. 4. Prihvaćanje Dnevnog reda Redovne Izborne Skupštine

Predsjednica Saveza udruga za autizam Hrvatske, gđa Lidija Penko, prezentira dnevni red.

Po provedenom glasovanju donesena je sljedeća

ODLUKA

Nakon što je utvrđeno da nazočni nemaju prijedloga za dopune, Skupština jednoglasno prihvaća predloženi dnevni red.

 

Ad. 5. Utvrđivanje kvoruma od strane verifikacijske komisije

Temeljem članka 22. Statuta Saveza udruga za autizam Hrvatske, Verifikacijska komisija je utvrdila da su na Redovnoj Izbornoj skupštini nazočni predstavnici deset Udruga članica te da su time ispunjeni uvjeti za rad i pravovaljano donošenje odluka.

 

Ad. 6. Davanje razrješnice predsjedniku i tijelima Saveza

Po provedenom glasovanju donesena je sljedeća

ODLUKA

Temeljem članka 23. Statuta Saveza udruga za autizam Hrvatske, Skupština SUZAH-a daje razrješnice predsjednici, izvršnom, upravnom te nadzornom odboru Saveza udruga za autizam Hrvatske.

 

Ad. 7. Izbor predsjednika Saveza

Nakon otvaranja sedme točke dnevnog reda Izborne skuštine, predsjednica Udruge za autizam – Zagreb, gđa Slavica Dujmović, ističe kako je ona član SUZAH-a od početka djelovanja te kako zna koliki trud gđa Lidija Penko ulaže u rad Saveza udruga za autizam Hrvatske. Između ostalog, nastavila je gđa Dujmović, uvela je SUZAH u Zajednicu Saveza osoba s invaliditetom Hrvatske, te redovito održava komunikaciju s resornim ministarstvima te tijelima lokalne uprave i samouprave, ERF-om i SOIH-om.  Predsjednica Udruge za autizam – Zagreb predlaže gđu Penko za ponovni izbor predsjednice SUZAH-a.

Gđa Jasmina Frey Škrinjar napominje kako je Lidija Penko SUZAH uvela i u Autism Europe od čega su stigle samo pohvale. Gđa Lidija Penko nadodaje kako Autism Europe cijeni SUZAH te kako od SUZAH-a traže reference za nove udruge članice.

Članica Udruge za autizam Zaprešić, gđa Neda Ujević, nastavlja raspravu ističući kako joj je žao što se nitko osim gđe Lidije Penko nije kandidirao jer se, smatra, ništa ne mijenja. Ista osoba zastupa prava osoba s autizmom i njihovih roditelja, a politika se nije promijenila. Gđa Ujević smatra da ukoliko SUZAH pokaže vlastitim primjerom promjenu predsjednika, da će se prije uvažiti težnje za promjenom sustava.

Predsjednica Udruge za djecu s teškoćama u razvoju „Zvončići“, gđa Snježana Čop, nadodaje kako napredak ovisi o angažmanu svih članica Saveza. Smatra kako je gđa Lidija Penko odličan kandidat jer ju poznaju ključne osobe u resornim ministarstvima te tijelima lokalne uprave i samouprave. Problem svake Udruge članice, nastavlja gđa Čop, mora se iznijeti gđi Penko kako bi ona mogla pravovremeno na isti i reagirati. Predsjednica Čop istaknula je kako je na prošloj Skupštini SUZAH-a u Rijeci iznijela problem premalog kapaciteta upisa studenata na ERF na što je SUZAH i reagirao.

Gđa Slavica Dujmović se slaže s time da se svatko mora sa svojim problemima obratiti Savezu.

Gđa Neda Ujević napominje kako je potrebno poboljšanje zakonodavstva.

Predsjednica Udruge za autizam lstra, gđa Dubravka Kovačević ističe kako je Skupština prilika da se SUZAH-u predstavi stav njenih članica. Zbog iskustva i dosadašnjeg rada gđe Lidije Penko, gđa Kovačević podržava kandidaturu gđe Penko uz napomenu da predsjednica SUZAH-a treba aktivnu podršku svih članica. SUZAH će biti dobar onoliko koliko njegovom radu pridonose njegove članice, istaknula je gđa Dubravka Kovačević.

G. Nikola Tadić upućuje sudionike Skupštine da obrate pozornost na zapisnike sa sastanaka Povjerenstva Vlade RH za osobe s invaliditetom gdje je vidljivo da se gđa Penko izuzetno trudi zastupati prava osoba s autizmom.

Predsjednik IO Udruge „Pogled“, G. Dalibor Kuhta, napominje kako udruge na lokalnoj razini ne mogu biti održive i raditi dugoročne promjene. Sustavno se stvari ne mijenjaju, udruge nemaju Centar te nisu održive. Treba ući u sustav jer udruge ne žele pružati socijalne usluge, nemaju kapaciteta, te bi sustavnu podršku trebala pružati država. Time bi, završio je G. Kuhta, terapije bile dostupne svima.

Gđa Dubravka Kovačević smatra kako je potrebna metoda nenasilnog pristupa koja će odjeknuti u javnosti.

Gđa Emilija Prgomet ističe kako se promjene neće dogoditi ako SUZAH ne vrši konstantni pritisak na državu.

Gđa Lidija Penko nadodaje kako stalno na sastancima traži sustavnu podršku te napominje kako je i na nedavnom sastanku Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva, SOIH-a i predstavnika Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku ponovno o tome govorila te ih izravno pitala zašto novce namijenjene za projekte ne usmjere u pružanje sustavne podrške.  Gđa Penko nastavlja kako su predstavnici Ministarstava na Simpoziju o ranoj intervenciji govorili da se do 2020.godine treba uspostaviti pružanje usluge rane intervencije. U tjednu koji slijedi, napominje, trebala bi se sastati Ministri Zdravstava, Obrazovanja i Demografije, obitelji, mladih i socijalne politike, isključivo na temu autizma.

G. Nikola Tadić ističe kako SUZAH vrlo često ima problema u komunikaciji s Udrugama članicama te ukoliko ne možemo dobiti odgovore na e-mail, kako možemo očekivati odaziv na prosvjed i veliku akciju koju svi ističu kao nužno potrebnu. Postoji nekoliko vrsta pritiska na javnost, nastavlja G. Tadić, primjerice poslati veliki broj istih e-mailova na adresu Ministarstva i sl.

Predsjednica Udruge za autizam Bjelovar, gđa Kristina Hohoš, ističe kako otvaranjem Centara, Bjelovar ne dobiva ništa jer su im i dalje svi predaleko. Uz ranu intervenciju, potrebno je i otvaranje specijalnih škola zbog starije djece s autizmom koja nemaju nigdje.

Predsjednica Udruge „Zvončići“, gđa Snježana Čop, predlaže definiranje tri najbitnije stvari koje želimo iznijeti u javnost. Kao prijedlog  iznosi promjene Zakona osoba s invaliditetom po uzoru na Sloveniju koja plaća kazne ako u škole i vrtiće ne upisuje djecu

Gđa Dubravka Kovačević predlaže redoviti pritisak ispred Sabora i Vlade s parolama: „Više države, manje udruga“, te  „Novi zakon o socijalnoj skrbi“.

Nakon iscrpne rasprave, gđa Lidija Penko poziva na glasovanje za izbor predsjednika Saveza udruga za autizam Hrvatske.

Skupština predlaže ponovni izbor gđe Lidije Penko na idući mandat od četiri godine.

Po provedenom glasovanju donesena je sljedeća

ODLUKA

Temeljem članka 23. Statuta Saveza udruga za autizam Hrvatske, Skupština jednoglasno usvaja prijedlog imenovanja gđe Lidije Penko za predsjednicu Saveza za autizam Hrvatske na mandat od iduće četiri godine.

 

Ad.8. Izbor članova Nadzornog odbora Saveza

Gospođa Lidija Penko predlaže članove Nadzornog odbora Saveza.

Po provedenom glasovanju donesena je sljedeća

ODLUKA
Temeljem članka 23. Statuta Saveza udruga za autizam Hrvatske, Skupština prihvaća kandidature predloženih članova te je novi sastav Nadzornog odbora Saveza udruga za autizam Hrvatske:

gđa Neda Ujević, članica Udruge „Rubikon“ Zaprešić,

G. Edgar Glavaš, predsjednik Udruge „Pogled“ Čakovec,

gđa Snježana Glavaš, član Udruge za skrb autističnih osoba Rijeka.

 

Ad.9. Donošenje odluke o sastavu tijela Predsjedništva Saveza

Gđa Penko poziva Skupštinu na glasanje o sastavu predsjedništva Saveza udruga za autizam Hrvatske.

Po provedenom glasovanju donesena je sljedeća

ODLUKA
Temeljem članka 23. Statuta Saveza udruga za autizam Hrvatske, Skupština jednoglasno prihvaća sastav predsjedništva Saveza kojeg čine predsjednici svih udruga članica SUZAH-a.

Od posljednje Izborne skupštine, ističe je gđa Penko, tri su Udruge članice promijenile predsjednika:
Udruga za autizam Zadar: G. Ante Armanini,
Udruga obitelji djece s autizmom „Dar“, Osijek: gđa Ana Lončarić,

Udruga „Zajedno do zdravlja“ Dubrovnik: gđa Kristina Batina,

Udruga za autizam Istra: gđa Dubravka Kovačević i

Udruga „Naša dica“ Kaštel Novi: gđa Ivana Bikić.

Gđa Penko poziva Skupštinu na glasanje o prihvaćanju novih predsjednika Udruga članica u tijela Predsjedništva Saveza.

Po provedenom glasovanju donesena je sljedeća

ODLUKA
Temeljem članka 23. Statuta Saveza udruga za autizam Hrvatske, Skupština jednoglasno prihvaća prijedlog da se novi predsjednici Udruga članica prihvaćaju u sastav tijela Predsjedništva Saveza, uz predsjednike ostalih Udruga članica SUZAH-a.

 

Ad.10. Donošenje odluke o sastavu tijela Izvršnog odobra Saveza

Skupština Saveza predlaže gđu Snježanu Čop, predsjednicu Udruge za djecu s teškoćama u razvoju „Zvončići“ Karlovac,  za predsjednicu Izvršnog odbora Saveza. Po provedenom glasovanju donesena je sljedeća

ODLUKA
Temeljem članka 28. Statuta Saveza udruga za autizam Hrvatske, Skupština jednoglasno prihvaća gđu Snježanu Čop za predsjednicu Izvršnog odbora Saveza.

Gđa Čop predlaže članica Izvršnog odbora, predsjednicu Udruge za autizam – Zagreb, gđu Slavicu Dujmović, predsjednicu Udruge „Rubikon“ Zaprešić, gđu Ružu Franjičević, predsjednicu Udruge za autizam Bjelovar, gđu Kristinu Hohoš i predsjednicu Udruge za autizam „Sunce“ Nova Gradiška, gđu Vesnu Mijatović, za članove Izvršnog odbora SUZAH-a.

Po provedenom glasovanju donesena je sljedeća

ODLUKA
Temeljem članka 28. Statuta Saveza udruga za autizam Hrvatske, Skupština jednoglasno prihvaća prijedlog članova Izvršnog odbora SUZAH-a kojeg čine:

gđa Snježana Čop, predsjednica Udruge za djecu s teškoćama u razvoju „Zvončići“ Karlovac,

gđa Slavica Dujmović, predsjednica Udruge za autizam – Zagreb,

gđa Ruža Franjičević, predsjednica Udruge „Rubikon“ Zaprešić,

gđa Kristina Hohoš, predsjednica Udruge za autizam Bjelovar,

gđa Vesna Mijatović, predsjednica Udruge za autizam „Sunce“ Nova Gradiška.

 

Ad. 11. Izbor članova Stručnog savjeta Saveza

Gospođa Lidija Penko otvara raspravu o prijedlozima za članove Stručnog savjeta s napomenom da se stručni savjet može proširiti ovisno o potrebama Saveza za stručnom podrškom.

Skupština Saveza predlaže gđu Sandu Zlatarić, Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju, Osijek, gđu Žarku Klopotan, ravnateljicu Centra za autizam Zagreb, gđu Jasminu Frey Škrinjar, redovitu profesoricu Odsjeku za inkluzivnu edukaciju i rehabilitaciju na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gđu Jasminu Stošić, docenticu na Odsjeku za inkluzivnu edukaciju i rehabilitaciju na Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, gđu Renatu Vragović, predstojnicu Programa za odrasle osobe s autizmom Centra za autizam u Zagrebu, G. Tomislava Benjakadr. med. specijalist javnog zdravstva, gđu Jelenu Klinčević, mr. spec. klinički psiholog, Prim. dr. sc. Zoranu Bujas Petković, specijalist psihijatar, subspecijalist dječji psihijatar, znanstvena suradnica.

Po provedenom glasovanju donesena je sljedeća

ODLUKA

Temeljem članka 32. Statuta Saveza udruga za autizam Hrvatske, Skupština jednoglasno prihvaća predložene članove za sastav Stručnog savjeta Saveza koji čine:

gđa Sanda Zlatarić, Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju, Osijek,

gđa Žarka Klopotan, ravnateljica Centra za autizam Zagreb,

gđa Jasmina Frey Škrinjar, redovita profesorica Odsjeku za inkluzivnu edukaciju i rehabilitaciju na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu,

gđa Jasminu Stošić, docentica na Odsjeku za inkluzivnu edukaciju i rehabilitaciju na Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,

gđa Renata Vragović, predstojnica Programa za odrasle osobe s autizmom Centra za autizam u Zagrebu,

G. Tomislav Benjakadr. med. specijalist javnog zdravstva,

gđa Jelena Klinčević, mr. spec. klinički psiholog,

G. Edgar Glavaš, predsjednik Udruge za autizam „Pogled“, Nedelišće,

gđa Zorana Bujas Petković, prim. dr. sc. specijalist psihijatar, subspecijalist dječji psihijatar, znanstvena suradnica,

Tena Veverka, tajnica Saveza udruga za autizam Hrvatske,

uz mogućnost proširenja Stručnog savjeta SUZAH-a ovisno o potrebama za stručnom podrškom.

 

Ad. 12. Odluka o davanju ovlaštenja tajniku Saveza za potpisivanje financijskih i ostalih dokumenata vezanih uz rad tijela upravljanja Saveza

Gđa Lidija Penko predlaže gđu Tenu Veverku za reizbor na poziciju tajnice Saveza te izmjenu Statuta SUZAH-a u kojem će biti navedena kao odgovorna osoba u Savezu sa ovlastima potpisivanja financijskih i ostalih dokumenata vezanih za rad tijela upravljanja Saveza.

Po provedenom glasovanju donesena je sljedeća

ODLUKA

Temeljem članka 35. Statuta Saveza udruga za autizam Hrvatske, Skupština Saveza jednoglasno usvaja prijedlog imenovanja gđe Tene Veverke tajnicom Saveza s predloženim izmjenama Statuta SUZAH-a u kojima će biti navedena kao odgovorna osoba u Savezu s ovlastima potpisivanja financijskih i ostalih dokumenata vezanih za rad tijela upravljanja Saveza.

 

Ad. 13. Donošenje odluke o imenovanom likvidatoru Saveza

Gđa Lidija Penko predlaže gđu Slavicu Dujmović, predsjednicu Udruge za autizam – Zagreb, za poziciju likvidatora Saveza.

Po provedenom glasovanju donesena je sljedeća

ODLUKA
Temeljem članka 30. Statuta Saveza udruga za autizam Hrvatske, Skupština SUZAH-a jednoglasno usvaja prijedlog imenovanja Slavice Dujmović likvidatorom Saveza.

 

Ad.14. Razno

Sudionici Skupštine SUZAH-a započinju diskusiju o isključivanju, iz članstva Saveza udruga za autizam Hrvatske, udruga koje narušavaju ugled SUZAH-a. Gđa Penko napominje kako u Statutu Saveza postoji odredba o isključenju udruga članica iz članstva SUZAH-a ukoliko iste blate ugled Saveza i udruga članica. Skupština Saveza složila se kako G. Petar Martinić, predsjednik Udruge za autizam Split, već godinama svojim istupima i ponašanjem kontinuirano narušava ugled Saveza udruga za autizam Hrvatske te pojedinih udruga članica, a nerijetke su i situacije u kojima na neprimjeren način komunicira sa predstavnicima udruga članica te koristi pogrdne komentare upućene predsjednici Saveza udruga za autizam Hrvatske te drugim predstavnicima i predsjednicima udruga članica SUZAH-a.

Temeljem članka 17. Statuta Saveza udruga za autizam Hrvatske u kojem stoji da članica Saveza može biti isključena iz članstva ukoliko prekrši odredbe Statuta, ugrozi interese Saveza ili prouzroči ozbiljnu štetu Savezu i njenom članstvu, Predsjedništvo Saveza predlaže isključenje Udruge za autizam Split iz članstva Saveza udruga za autizam Hrvatske.

Po provedenom glasovanju donesena je sljedeća

ODLUKA
Temeljem članka 17. i članka 26. Statuta Saveza udruga za autizam Hrvatske, Predsjedništvo SUZAH-a jednoglasno donosi odluku o isključenju Udruge za autizam Split iz članstva Saveza udruga za autizam Hrvatske zbog kontinuiranog nanošenja štete ugledu Saveza i vrijeđanju predstavnika udruga članica.

Predsjednica Udruge Osijek, gđa Ana Lonarić, predlaže da povodom obilježavanja Svjetskog dana svjesnosto o autizmu napišemo zajednički dopis svih članica Saveza. Predstavnici udruga članica Saveza složili su se kako ove godine želimo poslati poruku Vladi da nam je dosta puštanja balona i obećanja te da želimo što skorija sustavna rješenja za osobe s autizmom u Hrvatskoj i dostupnost usluga. Od dijagnostike i zdravstvene skrbi, rane intervencije, primjerenog obrazovanja dostupnog u svim sredinama RH i cjeloživotne skrbi odraslih, jer život ne staje sa 21. godinom kada djeca postaju odrasle osobe s autizmom. Problemi i izazovi, složili su se nazočni, povećavaju se ako ste samo par desetaka kilometara udaljeni od nekog od najvećih gradova u Hrvatskoj. Slamku spasa možda pruža lokalna udruga koju vode ustrajni roditelji izloženi projektnim ciklusima, godišnjim i trogodišnjim i upitnim nastavkom usluge, balansiranjem između udruge i obitelji te milosti lokalne i državne vlasti. Druga opcija, ističu nazočni, su ustanove u lokalnoj zajednici koje imaju eventualnologopeda ili defektologa, ali ako i imaju onda je rijetko s iskustvom u domeni autizma.

Nazočni ističu goruća pitanja: „Trebaju li roditeljske udruge biti nositelji sustava? Da li je to jedina opcija za stotine roditelja? Gdje je sustavna podrška?“

Sudionici nastavljaju raspravu kako se edukacija u prevelikom broju slučajeva svodi na ustrajnost roditelja i spremnost pojedinaca nastavnog kadra u školama da prilagode svoj način rada. Roditeljske udruge u pojedinim sredinama u Hrvatskoj pružaju osnovnu podršku u obliku savjeta i utjecaja na upravu obrazovnih institucija.  Specijalizirane ustanove kao što je Centar za autizam u četiri najveća grada Zagrebu, Rijeci, Splitu i Osijeku su važne i presudne da budu regionalni centri podrške.

Predstavnici Udruga članica pitaju se: „Trebaju li roditeljske udruge educirati škole, ravnatelje i nastavni kadar škola?“

Djeca sa autizmom u integraciji u redovnom sustavu nakon završetka 8. razreda ili nakon završetka srednjeg obrazovanja u 99% slučajeva ostaju kući, na brizi roditeljima, zaključuju sudionici Skupštine. Nema zapošljavanja zbog njihovih poteškoća, a nema ni sustavno organiziranog dnevnog sadržaja kako bi osobe s autizmom bar par sati organizirano provodili svoje vrijeme u poticajnim aktivnostima.  Osim, naravno, ukoliko u lokalnoj zajednici ne postoji udruga roditelja koja je to projektno osmislila. Neke udruge nastoje volonterski pružiti usluge u zajednici, ali to je sve vremenski ograničeno i ovisi o snazi udruge i resursima te mogućnostima roditelja.

Predstavnici Udruga članica zaključuju kako roditeljske udruge ne mogu biti nositelji sustava.

Dubravka Kovačević, predsjednica Udruge Istra, predlaže da ove godine umjesto puštanja balona, Udruge pred uzvanicima probuše iste u znak protesta. S obzirom se ne mogu sve Udruge uskladiti oko zajedničkog termina obilježavanja Svjetskog dana svjesnosti o autizmu 2018, jer je 02.04. državni praznik, svaka će Udruga u svojoj lokalnoj sredini odlučiti kada će obilježiti Dan autizma 2018.

ODLUKA

Skupština jednoglasno prihvaća stav „NE ŽELIMO RADITI POSAO DRŽAVE, mi ukazujemo na problematiku i pokazujemo način rješavanja. Mi smo nadogradnja i korektiv  sustava, ali ne možemo nositi sustav!“

Skupština jednoglasno prihvaća sažetak rasprave o  poruci ovogodišnjeg obilježavanja Svjetskog dana svjesnosti o autizmu:

“Ne želimo više raditi posao države 

- Rana intervencija 

- Pravo na školovanje 

- Skrb za odrasle 

Mi nismo potpisali Konvenciju nego država 

Neka DRŽAVA poštuje svoj potpis”

 

Nakon što su iscrpljene sve točke dnevnog reda, Skupština SUZAH-a je završila sa radom u 13:00 sati

Predsjednica SUZAH-a: Lidija Penko

Zapisnik vodio: Lea Črček

Ovjerovitelj zapisnika: Dubravka Kovačević