ZAPISNIK SA SKUPŠTINE 02.03.2019

ZAPISNIK s Skupštine Saveza udruga za autizam Hrvatske, održane 02.03.2019.g. u Karlovcu,Trg Franhje Ksaverskog 2, s početkom u 12:00 sati

Skupštinu je sazvala je i njome predsjedala Lidija Penko, predsjednica SUZAH-a

 

Skupštini prisustvovali:

Lidija Penko, predsjednica SUZAH-a i Udruge za skrb autističnih osoba Rijeka,

Snježana Čop, predsjednica Udruge za autizam „Zvončići“, Karlovac,

Selena Gazda, članica Udruge za autizam Bjelovar,

Suzana Jurić, predsjednica Udruge za autizam Bjelovar,

Neda Ujević, članica Udruge za autizam „Rubikon“, Zaprešić,

Janjica Tomić, tajnica Udruge za autizam „Rubikon“, Zaprešić,

Ivana Topolovec, voditeljica stambenih zajednica Udruge za autizam – Zagreb,

Anita Dražetić, član predsjedništva Udruge za autizam – Zagreb,

Igor Ružić, član predsjedništva Udruge za autizam – Zagreb,

Ante Armanini, predsjednik Udruge za autizam Zadar,

Josipa Kardum, članica Udruge za autizam Zadar,

Snježana Glavaš, Udruga za skrb autističnih osoba Rijeka, Nadzorni odbor SUZAH,

Dubravka Kovačević, predsjednica Udruge za autizam Istra,

Nataša Bahun, predsjednica Udruge „Progovori ljubav“,

Vesna Mijatović, predsjednica Udruge za autizam „Sunce“, Nova Gradiška,

Jasenka Martinčević, izvršna direktorica Udruge za autizam „Pogled, Nedelišće,

Dalibor Kuhta, predsjednik IO Udruge za autizam „Pogled“, Nedelišće,

Tena Veverka, financijski koordinator SUZAH,

Nikola Tadić, programski koordinator SUZAH,

Skupštini nisu prisustvovali:

Predstavnici Udruge „Naša dica“ Kaštela,

Predstavnici Udruge „Zajedno do zdravlja“ Dubrovnik,

Predstavnici Udruge „Dar“ Osijek.

 

Dnevni red:

 1. Otvaranje Skupštine (pozdravni govor Predsjednice)
 2. Utvrđivanje kvoruma, usvajanje dnevnog reda Skupštine, izbor zapisničara i ovjerovitelja zapisnika
 3. Razmatranje i usvajanje izvješća o radu i financijskom poslovanju Saveza u 2018. godini
 4. Izvješće udruga članica o radu u 2018. godini
 5. Prijedlozi članica i dogovor za obilježavanje Svjetskog dana autizma, 02.04.2019. godine
 6. Razmatranje zahtjeva Udruge progovori autizam za prijem u članstvo SUZAH-a
 7. Razvoj programa samostalnog življenja - aktualna iskustva iz ostalih zemalja 
 8. Podaci o pritužbama članstva na diskriminaciju osnovom invaliditeta
 9. Informiranje članica o razvoju novog vizualnog identiteta web stranice Saveza
 10. Predstavljanje natječaja za organizacije CD koji će se raspisati u 2019. godini
 11. Razno

 

Ad. 1. Otvaranje Skupštine i pozdravni govor predsjednice Lidije Penko

Predsjednica SUZAH-a, gđa Lidija Penko, obraća se nazočnima s pozdravom i zahvalom na dolasku i sudjelovanju. Predsjednica prenosi okupljenima razloge nemogućnosti dolaska predstavnika Udruga Kaštele, Dubrovnik i Osijek.

Predsjednica SUZAH-a potom otvara Skupštinu pozdravivši sve prisutne te ukratko navodeći postignuća Saveza te nastojanja da se potaknu sustavna rješenja usluga u zajednici vezano za skrb i brigu o osobama s autizmom. SUZAH trenutno koordinira i zastupa 12 udruga za autizam s područja cijele Hrvatske (Zagreb, Rijeka, Osijek, Karlovac, Zadar, Nova Gradiška, Kaštel Novi, Dubrovnik, Pula, Čakovec, Bjelovar i Zaprešić) s ciljem informiranja, savjetovanja, edukacije, pružanja podrške obiteljima osoba s autizmom te zastupanje potreba djece, mladih i odraslih osoba s autizmom, kako na razini države tako zajedno sa udrugama članicama i na razinama lokalnih zajednica.

Ad. 2. Utvrđivanje kvoruma, usvajanje dnevnog reda Skupštine, izbor zapisničara i ovjerovitelja zapisnika

Na Skupštini su prisutni predstavnici devet Udruga članica koji čine natpolovičnu većinu Skupštine Saveza, što je prema Statutu SUZAH-a dostatno za utvrđivanje kvoruma. Predsjednica Penko prezentira sažetak točaka dnevnog reda te poziva nazočne na prihvaćanje dnevnog reda Skupštine.

Po provedenom glasovanju donesena je sljedeća

ODLUKA

Skupština jednoglasno usvaja predloženi dnevni red.

Skupština jednoglasno prihvaća, na prijedlog predsjednice, G. Tadića, programskog koordinatora SUZAH-a, kao zapisničara te gđu Topolovec, voditeljicu stambenih zajednica Udruge za autizam - Zagreb, kao ovjerovitelja zapisnika Skupštine SUZAH-a.

Ad.3. Razmatranje i usvajanje izvješća o radu i financijskom poslovanju Saveza u 2018. Godini

Predsjednica Lidija Penko pojašnjava ulogu financiranja Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva u samom radu Saveza udruga za autizam Hrvatske.

Savez trenutno djeluje u sklopu programa Nacionalne zaklade Centri znanja. Trenutno razdoblje financiranja traje 5 godina. Mora se dodati kako je Nacionalna zaklada pošten, ali i zahtjevan suradnik, te jasno traže visoku razinu odgovornosti i detaljnost u pravdanju troškova. Ja osobno to i podržavam, rekla je Penko.

Snježana Čop, predstavnica udruge Zvončići postavlja, pitanje vezano uz smanjenje sredstava u zadnjih par godina, koja se mogu vidjeti iz prošlih financijskih izvještaja. Financijska koordinatorica Veverka odgovara kako je do smanjenja došlo 2016. godine, kada je Nacionalna zaklada izgubila dio financiranja.

Programski koordinator Nikola Tadić preuzima riječ kako bi okupljenima pojasnio neke detalje vezane uz suradnju s Nacionalnom zakladom za razvoj civilnog društva, te djelovanje unutar programa Centara znanja.

U sklopu ugovora koji je potpisan s Nacionalnom zakladom jasno su definirani neki od rezultata koje naš Savez treba ispuniti svake godine. Definiran je broj edukacija i javnih događanja koji se moraju održati, broj istraživanja te se jasno potiče suradnja s ostalim organizacijama koje su članovi bilo 8. Centra znanja za OSI, pa tako i svih ostalih Centara znanja. Nikola Tadić dodaje kako je Savez i u nezavidnoj poziciji u odnosu na neke druge organizacije u sklopu Centra znanja za OSI, s obzirom da naša organizacija ima među najmanjim proračunima.

U nastavku Nikola Tadić se također osvrće na činjenicu da su financije Saveza uvelike pod pritiskom i zbog činjenice da nije bilo puno natječaja u području u kojem djeluje sam SUZAH. Dodaje kako Savez ne želi biti dugoročno pružatelj socijalnih usluga, za što je bilo nekoliko projektnih poziva, već jačati svoje zagovaračke i istraživačke kapacitete. Ono što se čini kao dobra prilika u 2019. godini je projektni poziv iz prošle godine, gdje čekamo rezultate za financiranje projekta koji bi uključivao istraživanje i kvalitetan pogled u stvarno stanje na terenu.

Ukoliko SUZAH dobije financiranje za te projekte dobit će mogućnost i organizirati drugu dvodnevnu Skupštinu i to s nadom da bude u novom Centru za autizam u Osijeku.

Dubravka Kovačević, predstavnica Udruge za autizam Istra predlaže sastajanje nadzornog odbora kako bi se riješio problem kasnog slanja godišnjeg izvještaja predstavnicima Skupštine Saveza te kako bi se tražilo njihovo mišljenje o izvještaju za prošlu godinu.

Snježana Čop predlaže opciju da se uvede mogućnost online sastanaka nadzornog odbora, kako bi se lakše došlo do dogovora te dodaje da bi bilo dobro da se takav način sastanaka odbora uvede i u Statut SUZAH-a.

Dalibor Kuhta potvrđuje da je ovaj način komunikacije dobra ideja no dodaje kako je važno da se svaki put uspostavlja i jasan video link, a ne samo glasovna komunikacija, kako bi se moglo potvrditi da su osobe koje komuniciraju zaista one koje se predstavljaju.

Članice nadzornog odbora, gđa Glavaš i gđa Ujević slažu se s prijedlozima Skupštine.

Predsjednica SUZAH-a Lidija Penko prihvaća sugestije te poziva na glasanje o usvajanju izvještaja rada i financijskog poslovanja SUZAH-a za 2018. godinu.

Po provedenom glasovanju donesena je sljedeća

ODLUKA

Okupljeni prihvaćaju izvještaj sa 6 glasova ZA i 3 glasa PROTIV.

Tri predsjednika Udruga članica SUZAH-a koje su glasale protiv usvajanja izvještaja (gđa Jurić – Udruga za autizam Bjelovar, gđa Čop – Udruga „Zvončići“ Karlovac, G. Kuhta – Udruga „Pogled“ Nedelišće) obrazlažu kako je glavni razlog za njihovo ne prihvaćanje izvještaja bila činjenica da je izvještaj poslan prekasno.

Snježana Čop, predsjednica udruge „Zvončići“ dodaje kako podržava stavku djelovanja Saveza koja se odnosi na edukaciju djelatnika, no postavlja pitanja – gdje su rezultati tih edukacija? Dodaje kako smatra da bi se moglo raditi više s obzirom na kapacitete Saveza. Zaključuje ukazivanjem na propust Saveza da provede organizaciju zajedničkog sastanka predstavnika udruge Zvončići i Edukacijsko – rehabilitacijskog fakulteta u Zagrebu s ciljem ostvarivanja.

Gđa Veverka odgovara kako su edukacije na kojima su sudjelovali zaposlenici SUZAH-a održane krajem 2018. te početkom 2019. godine (posljednja ni mjesec dana od Skupštine), te će rezultati uslijediti. Nadalje, nadodaje Veverka, sve će članice dobiti materijale s edukacija te ukoliko se pokaže interes, gđa Veverka će na sljedećoj Skupštini održati prezentacija i/ili edukaciju na temu koju Udruge članice smatraju interesantnom za svoje djelovanje.

Dalibor Kuhta je rekao kako ima dojam da se ponekad izgubio glavni fokus djelovanja SUZAH-a, koji okuplja prvenstveno roditeljske udruge diljem Hrvatske, te smatra da postoji veliki utjecaj stručnjaka i naglasak na teme kao što su Centari za autizam. „Mi smo ovdje roditeljske udruge i roditelji djece no nekad se čini kao da se samo čuju instrukcije stručnjaka“, nadodao je G. Kuhta.

Predsjednica SUZAH-a Penko se slaže da Centri više ne trebaju biti tema ovakvih okupljanja. Dodaje kako su donesene odluke te je novi Centar otvoren u Osijeku. Tri teme koje moraju biti fokus su dijagnostika, rana intervencija i odrasli.

Okupljeni dodaju kako ovdje kao pridružene teme definitivno možemo dodati diskriminacija u obrazovnom sustavu te postavke cjelokupnog zdravstvenog sustava koji ne pruža jednake usluge, pogotovo ne ravnomjerno diljem Hrvatske.

Predsjednica udruge Istra, gđa Kovačević, naglašava kako je obljetnica 40 godina djelovanja Saveza dobra prilika da se pošalje oštra poruka javnosti i političarima.

Ad.4. Izvješće udruga članica o radu u 2018. godini

Predsjednica Penko poziva predsjednike Udruga članica da izlože rad svoje Udruge u 2018. godini.

Predsjednici Udruga članica SUZAH-a smatraju da je bolji pristup da pošalju svoja izvješća Savezu u pisanom obliku.

Po provedenom glasovanju donesena je sljedeća

ODLUKA

Predsjednici Udruga članica Saveza jednoglasno prihvaćaju prijedlog o dostavi pismena izvješća o radu svoje Udruge u 2018. godini Savezu udruga za autizam Hrvatske.

Ad.5. Prijedlozi članica i dogovor za obilježavanje Svjetskog dana autizma, 02.04.2019. godine

Predsjednica Penko okupljenima daje riječ kako bi dali ideje za ovogodišnje obilježavanje Svjetskog dana svjesnosti o autizmu.

Programski koordinator Nikola Tadić u kratkim crtama prezentira ideju održavanja okruglog stola ili izjave za medije na kojima će pričati predstavnici nekoliko udruga članica.

Penko predlaže da se kao datum javnog istupa odabere 26.03, utorak tjedan dana prije Dana autizma. Anita Dražetić ispred Udruge za autizam Zagreb naglašava važnost komunikacije s medijima te plasiranja vijesti o 40 godina obilježavanja na programe kao što su Direkt sa Šprajcom.

Nikola Tadić, programski koordinator SUZAH-a ukazuje na problem koji bi se mogao pojaviti s prezentiranjem problematike autizma medijima i javnosti. Prije svega, treba imati na umu da autizam nažalost nije svima najvažnija tema na svijetu, rekao je Tadić.

G. Ružić ističe kako je možda i emisija na HRT-u, koju vodi G. Stanković, dobra prilika za prezentiranje problema. Predlaže mogućnost da se Stankoviću predloži snimanje više dijelne emisije koja bi demistificirala autizam koji svoju sliku povlači još od filma „Rainman“.

Okupljeni su se usuglasili da treba održati javno događanja na koje će biti pozvani novinari, te da su osobe koje trebaju predstavljati teme G. Dalibor Kuhta, G. Ante Armanini i gđa Snježana Čop.

Gđa Dubravka Kovačević postavlja pitanje hoće li cijeli javni istup imati i ultimativni zahtjev.

Okupljeni otvaraju temu upisa djece u redovni školski sustav. Gđa Kardum prezentira svoju situaciju u kojoj je tražila inspekcijski nadzor nad osnovnom školom koja je odbijala upisati njezino dijete. G. Dalibor Kuhta dodaje, kao upozorenje, kako će se borba za upis djeteta sigurno isplatiti upisom, no pitanje je hoće li stručno osoblje škole zaista s pažnjom i razumijevanjem prihvatiti dijete i raditi za njegovu dobrobit.

PAUZA 14:00 – 14:30

Gđa Penko otvara drugi dio Skupštine. Poziva okupljene da predlože slogan za ovogodišnji Svjetski dan svjesnosti o autizmu.

Gđa Vesna Mijatović predlaže „40 godina djelujemo, nema rezultata“.

Gđa Snježana Glavaš predlaže „40 godina borbe za autizam, a rješenja nema“

G. Dalibor Kuhta predlaže „40 godina sustavnog zanemarivanja roditelja djece s autizmom“

G. Ante Armanini predlaže „40 godina borbe roditelja s autizmom – sustav zakazao“

G. Ružić ističe kako mu se jako svidjela sintagma „obitelji s autizmom“. Smatra da najbolje opisuje cijelu situaciju i probleme s kojima se suočavaju obitelji i osobe s autizmom.

Predsjednica Penko prihvaća ovaj termin, te vidi da postoji i velika podrška od strane ostalih okupljenih.

Po provedenom glasovanju donesena je sljedeća

ODLUKA

Skupština prihvaća  prijedlog slogana Svjetskog dana svjesnosti o autizmu 2019 „40 godina sustavnog zanemarivanja obitelji s autizmom“.

Okupljeni nastavljaju razgovarati o idejama vezanim uz ovogodišnje obilježavanja Svjetskog dana svjesnosti o autizmu. Gđa Anita Dražetić, ispred Udruge za autizam Zagreb, smatra da treba poslati snažnu poruku te predlaže da se napravi veliki kartonski pano na kojemu će se jasno prezentirati koji projekti i obećanja nisu realiziranu u periodu od 40 godina.

Gđa Dražetić također dodaje da je veliki problem činjenica da se veliki novci već sada troše u području autizma, no bez velikih rezultata. Smatra da su velike cifre dobar argument politici za skidanje odgovornosti sa svojih sustavnih nedostataka.

Programski koordinator SUZAH-a, Nikola Tadić, potvrđuje da se slaže sa argumentacijom te predlaže da se pred medijima i Vladom traži osnivanje povjerenstva koje bi kontinuirano radilo na problematici autizma. Navodi primjer zadnjeg sastanka sa tri resorna ministra, u travnju 2017. godine, kada je Ministar Kujundžić bio prisutan samo 20-tak minuta.

Predsjednica SUZAH-a ističe kako su nam potrebni konkretni planovi od strane resornih Ministarstava, te dodaje kako nam treba dijagnostika i rana intervencija, i to ne na sadašnjoj trenutnoj razini pilotiranja, kako se to prezentira, nego odmah.

Gđa Anita Dražetić smatra da radna skupina ne bi bitno poboljšala situaciju, te kako do sada nemamo pozitivno iskustvo kad je u pitanju sjedenje za stolom sa predstavnicima vlasti.

Po provedenom glasovanju donesena je sljedeća

ODLUKA

Skupština jednoglasno prihvaća plan da se 26.03. medijima jasno prezentira poruka, koja će se još definirati intenzivnom komunikacijom u periodu od Skupštine do samog javnog istupa. Nakon istupa će se održati okrugli stol gdje će se moći u detalje ići komunicirati o samim problemima.

Programski koordinator Nikola Tadić poseban naglasak stavlja na važnost kvalitetne komunikacije prije samog javnog istupa kako bi poruke mogle biti koncizne, precizne, dovoljno kratke i zanimljive medijima.

Gđa Penko još jednom pojašnjava kako ne postoji nikakav uvjet da sve Udruge obilježe Svjetski dan autizma na sam utorak, 02.04. Dodaje kako je jasno da svaka lokalna udruga ima svoj način obilježavanja ovog datuma, te da je logično da je nekim udrugama puno praktičnije samo događanje održati za vikend.

Ad. 6. Razmatranje zahtjeva Udruge progovori autizam za prijem u članstvo SUZAH-a

Predsjednica SUZAH-a daje riječ predsjednici Udruge „Progovori autizam – širi ljubav“, gđi Nataši Bahun.

Gđa Bahun zahvaljuje na prilici da predstavi svoj rad te prezentira u kratkim crtama kako se našla u situaciji da osniva udrugu. Uz to, prezentira i svoje viđenje rehabilitacije. „Kada sam krenula u traženje podrške za mog sina naišla sam na metodu koja mi se učinila najbolja, poznata je pod nazivom Son-rise“, rekla je gđa Bahun.

Gđa Bahun je prepričala kako se susrela sa metodom u Portugalu, gdje je imala priliku i naučiti koristiti Son-rise. Kada sam došla prvi put sa svojim sinom u Portugal on je bio „duboko u spektru“, bez kontakta očima i bilo kakve imitacije. „Ono što me ohrabrilo je činjenica da već 2 tjedna nakon povratka iz Portugala i primjenjivanja metode, počela sam primjećivati prve pozitivne pomake“, naglasila je gđa Bahun.

Kroz proteklih 5 godina gđa Bahun je kroz udrugu educirala oko 30 volontera te nastavlja razvijati program. Veliki napredak vidi i na svom sinu, koji je usvojio niz novih vještina. Dodaje kako je jedna od glavnih motivacija za osnivanje udruge bila želja da podrži roditelje koji gube motivaciju za dugotrajan i ustrajan rad na jednoj metodi.

Gđa Bahun je dodala kako je i njezina Udruga dobila nagradu za najbolji projekt u području društvenog poduzetništva u sklopu natječaja koji je organizirao Centar za društveno poduzetništvo.

Gđa Anita Dražetić postavlja pitanje, na koji način se provodi evaluacija rada educiranih volontera koji ulaze u obitelji te pomažu u rehabilitaciji djece. Gđa Bahun odgovara kako se rad s djecom snima uz pristanak roditelja te snimku analizira ili ona, ili šalje snimke u Portugal kod stručnjakinja koje uz određenu naknadu daju feedback.

Gđu Ujević zanima kako udruga nalazi volontere te je li naglasak na radu volontera s djetetom ili roditelja. Gđa Bahun odgovara kako je naglasak uvijek više na roditeljima pošto su oni ključni u cijelom procesu. Dodaje kako su volontere uvijek uspijevali naći. Najčešće bi stavili oglas na Facebook i uvijek bi se javilo par ljudi. „Na početku, kada sam se tek vratila iz Portugala, lijepila bi plakate s pozivom na fakultete diljem grada, i uvijek bi bilo nekoliko zainteresiranih“, nadodala je gđa Bahun.

Predsjednica Penko po završetku izlaganja poziva okupljene prihvaćaju li da Udruga „Progovori autizam – širi ljubav“ postane pridruženi član Saveza udruga za autizam Hrvatske, s mogućnošću da na sljedećoj Skupštini postane punopravni član.

Po provedenom glasovanju donesena je sljedeća

ODLUKA

Skupština jednoglasno prihvaća prijedlog da Udruga „Progovori autizam – širi ljubav“ postane pridruženi član Saveza s mogućnošću primanja u punopravno članstvo.

Ad. 7. Razvoj programa samostalnog življenja - aktualna iskustva iz ostalih zemalja 

Gđa Veverka obaviještava sudionike Skuoštine kako edukacije programa samostalnog življenja kreću u ožujku, te paralelno s njom i online platforma za edukaciju roditelja i struke oko osnivanja stambenih zajednica. Čim dobijemo više informacija, uputit ćemo članice Saveza na koji način mogu u edukaciji sudjelovati, završila je Veverka.

Po provedenom glasovanju donesena je sljedeća

ODLUKA

Skupština jednoglasno prihvaća prijedlog slanja uputa o sudjelovanju na edukaciji programa samostalnog življenja kroz sustav besplatne online platforme.

Ad.8. Podaci o pritužbama članstva na diskriminaciju osnovom invaliditeta

Predsjednica SUZAH-a poziva okupljene da ne prezaju pred slanjem pritužbi na diskriminaciju, kakvu god primijete u svojim lokalnim sredinama. Dodaje kako se takve pritužbe mogu poslati SUZAH-u, ili direktno uredu Pravobraniteljice za osobe s invaliditetom.

Po provedenom glasovanju donesena je sljedeća

ODLUKA

Skupština jednoglasno prihvaća prijedlog predsjednice SUZAH-a o slanju pritužbi na diskriminaciju na adresu Saveza ukoliko je primjete u svojoj lokalnoj zajednici.

Ad.9. Informiranje članica o razvoju novog vizualnog identiteta web stranice Saveza

G. Nikola Tadić predstavlja novu Internet stranicu SUZAH-a, koja će biti dostupna do ljeta. Dodaje kako će naglasak nove Internet stranice biti na davanje jednostavnih odgovora roditeljima, koji su u vječitoj potrazi za odgovorima. Posebno će se još i ti odgovori i informacije podijeliti po različitim periodima u razvoju i životu osoba s autizmom, kako bi se još olakšala pretraga.

G. Tadić također napominje da će se više pažnje posvetiti i objavi vijesti koje će slati Udruge članice. „Cilj je da imamo na stranici vijesti iz cijele Hrvatske i od svih članica, što bi nam pogotovo trebalo olakšati novo i jednostavnije sučelje“, naglasio je G. Tadić.

Gđa Snježana Čop postavlja pitanje u kojoj je fazi suradnja s gđom Anom Petek, stručnjakinjom s Fakulteta političkih znanosti, koja je već nekoliko godina savjetnik SUZAH-u oko različitih istraživanja i analiza.

Programski koordinator Nikola Tadić prezentira kako je istraživanje napravljeno no kako nije još do kraja završen i uređen dokument. Uz to, dodaje kako je sama izrada istraživanja pokazala koliko je izrada takvih dokumenata izazovan posao, koji se treba pažljivo planirati. Na primjeru analize pojašnjava okupljenima izazove s kvalitetnim uzorkom, te poteškoćama s kojima se tim SUZAH-a suočio prilikom analize nepotpunih upitnika. Uzorak je bio mali a razlikuju se i po područjima u Hrvatskoj. Kao primjer, navodi G. Tadić, imali smo skoro 10 ispunjenih upitnika iz Zadra i dva nepotpuna iz Karlovca.

Nadalje, gđa Snježana Čop postavlja pitanje vezano uz financijski proračun, točnije uz 70 tisuća kuna koje je SUZAH dobio kroz projekt, a Čop nije imala informaciju o izvoru.

Financijska koordinatorica SUZAH-a, gđa Tena Veverka, te predsjednik Udruge „Pogled“, G. Dalibor Kuhta, pojasnili su kako se radi o sredstvima koje je SUZAH dobio kao partner na provedbi projekta Udruge „Pogled“ pod nazivom „Educiraj, kapacitiraj, volontiraj“, te da je dio iz istog projekta izdvojen na edukacije volontera na kojima su sudjelovali i predstavnici Udruge „Zvončići“.

Po provedenom glasovanju donesena je sljedeća

ODLUKA

Skupština jednoglasno prihvaća prijedlog novog vizualnog identiteta web stranice SUZAH-a.

Ad.10. Predstavljanje natječaja za organizacije CD koji će se raspisati u 2019. godini

Predsjednica Penko otvara točku vezanu uz buduće natječaje, o kojima se Savez informirao putem predstavljanja kalendara natječaja početkom ožujka u organizaciji Ureda za udruge. Penko je sudjelovala na prvom danu predstavljanja, dok su zaposlenici pratili predstavljanje putem video prijenosa.

G. Nikola Tadić preuzima riječ kako bi okupljenima predstavio posebno zanimljive najave natječaja o kojima je bilo govora drugi dan predstavljanja kalendara i planova. Tu treba najviše istaknuti dva natječaja koja su planirana za ovu godinu, naglasio je G. Tadić. Prvi najavljeni poziv ima naziv mikroprojekti. Radi se o izuzetno velikoj cifri od 100 milijuna kuna, koje Ured za udruge želi ugovoriti na iznose od 150 do 500 tisuća kuna. G. Tadić je dodao kako smatra da je ovo izvrsna prilika da se mnoge Udruge članice jave na natječaj te nudi kapacitete SUZAH-a i pomoć u prijavi. Natječaj je prema najavama planiran za ožujak, no kasni, te ne bi trebao imati klasičan rok, već bi trebao biti otvoren dok ima sredstava.

Drugi natječaj, koji se možda toliko ne odnosi na Udruge članice Saveza, ali treba ga imati na umu, je natječaj koji bi financirao građanske inicijative. Za sada informacija govore kako bi se na ovaj natječaj, koji isto ima alocirana sredstva od 100 milijuna kuna, mogle prijaviti samo organizacije koje su osnovane u zadnjih godinu dana.

Dodaje kako je svjestan da su sve Udruge članice Saveza starije od godinu dana, no poziva okupljene da razmišljaju o nekim organizacijama i skupinama roditelja koje poznaju po Hrvatskoj, a nisu još registrirali udrugu. „Možda je ovo dobra prilika da osnažimo zajedno takve grupe roditelja i damo im mogućnost da prijave ove projekte“, rekao je Tadić.

Kao zaključak naglasio je kako nažalost za sada imamo samo šture informacije i ne znamo sve propozicije projekta, no čim se natječaji raspišu svi će biti obaviješteni.

Gđa Snježana Čop govori okupljenima kako je na tijelu za nadzor ESF programa dobila informaciju kako će poziv za financiranje ustanova biti otvoren i za udruge. Radi se o natječaju za financiranje ugovorenih socijalnih usluga.

Gđa Čop također daje prijedlog da se po otvaranju natječaja od strane SUZAH-a složi jedan kratki pregled glavnih stavki natječaja, kako bi se olakšalo udrugama. Programski koordinator Tadić se slaže s ovim prijedlogom.

Po provedenom glasovanju donesena je sljedeća

ODLUKA

Skupština jednoglasno prihvaća prijedlog predsjednice Udruge „Zvončići“, gđe Čop, o sastavljanju pregleda glavnih stavki natječaja od strane SUZAH-a.

 

Nakon što su iscrpljene sve točke dnevnog reda, Skupština SUZAH-a je završila sa radom u 18:00 h

Predsjednica SUZAH-a: Lidija Penko

Zapisnik vodio: Nikola Tadić

Ovjerovitelj zapisnika: Ivana Topolovec