Strateški plan 2013-2017

PLANI I PROGRAM RADA
UDRUGE ZA AUTIZAM HRVATSKE

ZA RAZDOBLJE OD 2013. DO 2017. GODINE

Plan i program rada Udruge za autizam Hrvatske za razdoblje od 2013. do 2017. godine donesen je radi promicanja statusa i kvalitete življenja te pružanja pomoći osobama s autističnim poremećajem i pružanja podrške osobama koje su s njima povezane: srodstvom, življenjem ili profesionalnim aktivnostima.

U nastavku Plana i programa rada udruge navode se strateški planovi za koje se želi da sažive u nadolazećim godinama:

 • Sustavno rješavanje autizma u Republici Hrvatskoj – donošenje Nacionalne strategije za osobe s autizmom čime bi se uredila skrb o osobama s autizmom na području cijele RH i pokrila sve segmente potreba i prava osoba s autističnim poremećajem i njihovih roditelja/skrbnika.
 • Osnivanje referalnog dijagnostikog centra sa multidisciplinarnim timom koji će biti stručna podrška roditeljima/skrbnicima koji traže dijagnozu i savjete. U RH s obzirom na broj stanovništva i regionalni ustroj treba osnovati četiri specijalizirana dijegnostička centra (Zagreb, Rijeka, Split, Osijek).
 • Edukacija zdrastvene struke, ponajprije pedijatara radi ranog prepoznavanja znakova autizma kod djece.
 • Edukacija zdrastvene struke za prihvat osoba s autističnim poremećajem u bolnice i pružanja odgovarajućeg tretmana i njege.
 • Sustavno uspostavljanje programa Rane intervencije i podrške roditeljima koja za sada egzistira samo po odobranim projektima udrugama u nekim gradovima u RH. Većinski dio RH nije pokriven ovom uslugom, koja je temeljna i prioritetna za dugoročno bolje funkcioniranje i prevenciju stanja djeteta.
 • Edukacija stručnog kadra potrebnog za rad s osobama s autističnim poremećajem. Stručni kadar je preduvjet za kvalitetan rad s osobama s autizmom. Logopedi i defektolozi (naročito rehabilitatori za područje autizma) deficitarna su zanimanja, te je važno da država motivira edukaciju za ova zanimanja koja su izuzetno potrebna.
 • Osvještavanje lokalnih zajednica za osnivanjem specijaliziranih vrtićkih skupina i integracijskih skupina za djecu s autizmom.
 • Edukacija obrazovnog kadra o djeci s autističnim poremećajem. Radi uključivanja bolje funkcionirajuće djece u redovni obrazovni sustav potrebno je provesti kvalitetnu edukaciju nastavnog kadra da bi se mogli kvalitetno nositi s integracijom djece s autizmom.
 • Osiguranje asistenata za djecu s autizmom u vrtićima i školama.
 • Cilj je u narednom periodu otvoriti Centar za autizam u Osijeku.
 • Formiranje mobilnih timova koji su stručni i imaju iskustva u radu s osobama s autizmom radi pružanja stručne podrške redovnom obrazovnom sustavu koji pruža uslugu integracije.
 • Otvaranje stambenih zajednica za primjerenu skrb o odraslim osobama na širem području RH.
 • Pružanje stručne podrške roditeljima i usluge savjetovanja.
 • Osvještavanje javnosti o problematici autizma.
 • Pisanje projekata EU za dobivanje sredstava za osnivanje i opremanje stambenih zajednica za zabrinjavanje odraslih osoba s autizmom u većim gradovima RH.

Plan i program rada Udruge za autizam Hrvatske za razdoblje od 2013. do 2017. godine predstavlja aktivnosti planirane za realizaciju u slijedećih pet godina.

Rijeka, siječanj 2013. god. Lidija Penko
Predsjednica udruge