Operativni plan za 2019

PROGRAM RADA Saveza udruga za autizam Hrvatske za 2019. godinu

 

Savez udruga za autizam Hrvatske kroz oblik razvojne podrške Centra znanja, nastaviti će aktivno graditi svoje kapacitete i jačati sposobnost zagovaranja prava osoba s autizmom na prostoru Republike Hrvatske.

Dio proračunskih sredstava biti će izdvojeni za plaće troje zaposlenika koji će nastaviti aktivno raditi za dobrobit osoba s poremećajem iz spektra autizma u 2019. godini. Aktivnosti koje će provoditi zaposlenici biti će zagovaranje za prava osoba s PSA, komunikacija s lokalnim i nacionalnim akterima u ovom području, komunikacija sa stručnjacima i organizacijama iz Hrvatske i inozemstva. Nadalje, zaposlenici će biti aktivni u sastavljanju projektnih prijedloga u svrhu financiranja budućih projekata koji mogu doprinijeti kvaliteti života osoba s poremećajem iz spektra autizma.

Savez će u 2019. godini nastaviti s promicanjem statusa i kvalitete življenja te pružanje pomoći osobama s poremećajem iz spektra autizma, i to okupljanjem, informiranjem, povezivanjem i koordiniranjem djelovanja članova i članica, promicanjem statusa osoba s PSA putem iniciranja legislativnih odredbi na državnoj razini te praćenjem i promicanjem društvene brige o ovoj populaciji, posebno na području zdravstvene zaštite, socijalne skrbi, odgoja i obrazovanja te rada, ukazivanjem potreba i iniciranja legislativnih odredbi te suradnjom sa svim relevantnim tijelima državne uprave, ministarstvima i fondovima, radnim skupinama te županijskim i gradskim tijelima, kao i suradnjom i razmjenom iskustava sa srodnim savezima i udrugama te znanstvenim institucijama u zemlji i svijetu. Savez će posebnu pozornosti obratiti na praćenje rada i rokova realizacije međuresorne komisije za rješavanje problematike autizma (nakon uspostave iste) koje je izložio kao prioritetne:

- uspostava dijagnostičkih timova za autizam u 4 grada i nastavno rane intervencije,

- djelovanja 4 Centra za autizam u 4 grada po sličnom modelu,

- otvaranje vanrednih studija ERFa u Vukovaru, Splitu i Osijeku,

- problematika odraslih osoba s autizmom i bolja podrška u obrazovnom sustavu.

Djelatnica i stručni suradnici Saveza udruga za autizam Hrvatske će provoditi program podrške u obitelji za 9 obitelji trenutno obuhvaćenih programom te će svojim iskustvom, znanjem i stručnošću u području autizma unaprijediti kapacitete SUZAH-a za kvalitetnije razvijanje programa podrške i cjelokupnog zagovaranja za osobe s poremećajem iz spektra autizma i njihove obitelji. 

 

Edukacije u 2019. godini

U prvoj polovici 2018. godine djelatnik Nikola Tadič je primljen na Erste Akademiju za razvoj potencijala organizacija civilnog društva. Kao jedan od dodatnih vrijednosti sudjelovanja u programu je i mogućnost pristupa lokalnim edukacijama u organizaciji Erste Fondacije za sve djelatnike SUZAH-a. Ovime je SUZAH postao jedina organizacija iz sektora osoba s invaliditetom u Hrvatskoj koja ima mogućnost sudjelovati u ovim edukacijama. Dvoje zaposlenika, Tena Veverka i Lea Črček, već su primljene na edukacije razvoja partnerstva, financijske održivosti te maksimiziranje mogućnosti financiranja iz EU fondova, koje će se održavati krajem 2018. i početkom 2019. te ovo pruža priliku za stjecanje novih znanja kroz predavanja uspješnih djelatnika u sektoru civilnog društva, ali i kvalitetno povezivanje s profesionalcima u sektoru iz cijele regije.

U 2019. godini SUZAH ponovo aplicira edukativni program „3koraka“ na natječaj Fondacija Otvorenog društva s ciljem jačanja edukativnih aktivnosti Saveza. Bez obzira na dobivanje financiranja, SUZAH u 2019. godini vrši edukaciju za kadete Policijske akademije u Zagrebu, surađuje s dr. Benjakom s Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo oko edukacija medicinskih djelatnika te educira socijalne radnike Grada Zagreba i Slunja u sklopu trogodišnjeg programa „Mama i tata – znaju i stignu“.

 

Jačanje veza sa srodnim organizacijama iz JI Europe

Savez udruga za autizam Hrvatske u 2018. godini jača već uspostavljene kontakte s dionicima područja autizma na prostoru jugoistočne Europe, primarno Savezima slične djelatnosti s područja Srbije te Slovenije. Posebno je bitna suradnja s Savezom iz Slovenije koji je u 2018. primljen u članstvo Autism Europe na preporuku SUZAH-a te će kroz 2019. razvijati svoje kapacitete.

SUZAH u 2019. također jača suradnju s Savezom za autizam Malte, koji je bio ključni posrednik u ustupanju materijala „Autizam: Vodič za roditelje i njegovatelje“.

 

Komunikacija i sastanci s ostalim dionicima područja civilnog društva i područja brige za osobe s PSA

SUZAH će u 2019. godini nastaviti povezivanje s organizacijama civilnog društva iz svih područja.

Sastanci i kontakti su uspostavljeni s ciljem razvijanja novih ideja i razmjena znanja s kvalitetno kapacitiranim dionicima iz područja civilnog društva u RH.

Jačanje suradnje s Autism Europe i jačanje potencijala za projektnu suradnj sa srodnih organizacijama na prostoru EU. 

Savez udruga za autizam Hrvatske nastavlja u 2019. godini raditi na komunikaciji i suradnji, te sudjelovanju u tijelima međunarodnih organizacija na području autizma. Primarno, suradnja se nastavlja s krovnom europskom organizacijom Autism Europe. Posredstvom SUZAH-a domaći stručnjaci sudjeluju u nekoliko stručnih tijela Autism Europe te surađuju na izradi europske Strategije za brigu o osobama s PSA te biranja stručnih radova za Autism Europe stručnu konferenciju 2019. godine.

Poseban se iskorak u suradnji očekuje kroz ESF projekte:

„Globalizacija - poticaj i prepreka ostvarivanju ljudskih prava u nacionalnom kontekstu“ koji je prijavila organizacija Kuda ljudskih prava te na kojemu je SUZAH jedan od partnera, te jedini partner iz sektora osoba s invaliditetom.

„Platforma 50+“ koji je prijavila organizacija Zajednica Saveza osoba s invaliditetom Hrvatske na kojemu je SUZAH partner te koordinator područja mapiranja socijalnih usluga.

 

Redovite Skupštine i razmjena znanja među udrugama članicama

Savez udruga za autizam Hrvatske nastavlja održavati godišnju skupštinu početkom 2019. godine. Skupštine su se pokazale izuzetno produktivnim alatom za upravljanje Savezom ali i kao odličan format za razmjenu dobih ideja i praksi koje postoje na različitim područjima Republike Hrvatske. Specifičnosti lokalne samouprave i različiti fokusi djelovanja udruga članica rezultiraju razvojem različitih modela upravljanja i djelovanja u zajednici. U protekle dvije godine svjedoci smo transfera znanja, putem kanala koji je otvorio SUZAH koji su rezultirali pokretanjem novih udruga ali i razvijanjem novih alata od strane pojedinih udruga članica.

SUZAH ostaje jedna od rijetkih Saveza osoba s invaliditetom koji organizira dvije Skupštine godišnje, te jedan od rijetkih Saveza koji organizira višednevne Skupštine, iz gore navedenih razloga koji ukazuju na to da je to dobra praksa.

 

Analitičko istraživački rad

Kao što je već navedeno istraživački rad se intenzivira kroz dva projekta:

„Globalizacija - poticaj i prepreka ostvarivanju ljudskih prava u nacionalnom kontekstu“ koji je prijavila organizacija Kuća ljudskih prava te na kojemu je SUZAH jedan od partnera, te jedini partner iz sektora osoba s invaliditetom. U ovom projektu SUZAH ima ulogu savjetovanja i prikupljanja informacija iz perspektive jedne od najugroženijih skupina u RH, osoba s autizmom i njihovih obitelji. Pozicija osoba s autizmom kroz istraživanje služi kao jedan od oglednih primjera kršenja ljudskih prava na razini RH.

„Platforma 50+“ koji je prijavila organizacija Zajednica Saveza osoba s invaliditetom Hrvatske na kojemu je SUZAH partner te koordinator područja mapiranja socijalnih usluga. U ovom projektu, koji predviđa usku suradnju 15 organizacija SUZAH ima ulogu jednog od tri glavna koordinatora. Djelatnici SUZAH-a će kroz period od 3 godine koordinirati mapiranje socijalnih usluga na prostoru cijele Hrvatske za sve oblike invaliditeta. Kroz ovaj proces usko će surađivati sa stručnjacima s Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, predstavnicima lokalne samouprave, predstavnicima državnih tijela te različitim lokalnim udrugama osoba s invaliditetom.

U slučaju da se ne ostvari ugovaranje projektnih prijedloga SUZAH nastavlja suradnju s Anom Petek s Fakulteta Političkih znanosti koja je i do sada bila izvrstan mentor. Podrška profesorice Petek dala je znanje djelatnicima SUZAH-a da sudjeluju u kreiranju dva gore navedena projekta orijentirana prema istraživačkim aktivnostima.

U konačnici, SUZAH jača suradnju s ERF-om te na internet stranici objavljuje minimalno jedno istraživanje koje provodi zajedno s stručnjacima s ERF-a i studentima s ERF-a.

 

Javne aktivnosti i kampanje u 2019. godini

Savez udruga za autizam Hrvatske tradicionalno svake godine obilježava 02. travnja, Svjetski dan svjesnosti o autizmu. U 2019. godini SUZAH okuplja predstavnike Grada Zagreba, resornih ministarstava, hrvatske zastupnike u Europskom parlamentu, zastupnike Sabora RH i ostalu zainteresiranu javnost te medije. Na ovaj način SUZAH senzibilizira javnost te upoznaje širu populacije sa specifičnostima autizma. SUZAH koordinira obilježavanje ovog datuma i s udrugama članicama diljem Hrvatske te su u proteklim godinama i mnoga gradska središta diljem Hrvatske u sklopu obilježavanja Svjetskog dana svjesnosti o autizmu obasjali svoje najpoznatije građevine plavim svijetlom.

SUZAH početkom 2019. godine predstavlja novu internet stranicu koja će imati tri fokusa:

- informacije roditeljima i stručnjacima koje su pregledne, detaljne i lako dostupne

- informacije o aktivnostima SUZAH-a i udruga članica

- predstavljanje ključnih vijesti, istraživanja i znanstvenih radova iz područja autizma 

Uz sve navedene aktivnosti SUZAH će nastaviti aplicirati na projektne pozive te i na taj način širiti svoje djelovanje. Nadalje, SUZAH nastavlja suradnju i konzultacije s Ministarstvom za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Ministarstvom znanosti i obrazovanja te Ministarstvom zdravstva.

 

U Rijeci, 21.10.2018. godine

Lidija Penko, predsjednica SUZAH-a