Godišnje izvješće SUZAH-a za 2015 godinu

Savez udruga za autizam Hrvatske je u 2105. godini nastavio svoj daljnji razvoj kroz pružanje još kvalitetnije podrške udrugama članicama. Djelatnici i upravljačka tijela SUZAH-a su se složili kako je izuzetno bitna komunikacija među članicama te razmjena iskustava i dobrih praksi te su s tim na umu organizirane tri skupštine na kojima su sudjelovali predstavnici udruga članica. Svaka od skupština je na neki način doprinijela boljem povezivanju među članicama, razmjeni dobrih praksi te kvalitetnom protoku informacija. Zaposlenici SUZAH-a su isto tako imali priliku kvalitetno pratiti situaciju s zaštitom i skrbi osoba s autizmom na različitim dijelovima RH.

 

Uspostavljeni novi kontakti i partnerstva

Nadalje, SUZAH je kroz 2015. godinu nastavio tražiti nove partnere s ciljem dizanja kvalitete usluga za osobe s autizmom u Hrvatskoj. Savez udruga za autizam Hrvatske je u 2015. godini uspio uspostaviti niz kvalitetnih partnerstva s važnim dionicima područja. Prije svega, jedan od važnih ciljeva za 2015. godinu je bio jačanje odnosa s Edukacijsko-rehabilitacijskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu. Ovaj zagrebački fakultet je jedna od domaćih znanstvenih institucija koja ima izuzetnu ekspertizu u području autizma, te zapošljava niz stručnjaka iz područja. Suradnja je postignuta i učvršćena zajedničkom prijavom na projektni poziv Ministarstva socijalne skrbi i mladih. Projekt „Polet“ za koji je SUZAH dobio financiranje, ima za cilj pružiti podršku roditeljima koji se prvi puta suočavaju s autizmom kod svoje djece. Na samom projektu će sudjelovat troje stručnjaka s ERF-a te će nadzor i stručnu podršku pružati i redovita profesorica Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Jasmina Frey Škrinjar. Ideja projekta se razvila baš kroz informativne sastanke sa stručnjacima s ERF-a, da bi u konačnici sastanci postali fokusirani na pisanje projektne prijave. U 2016. SUZAH će provoditi projekt „Polet“ i nastaviti kvalitetnu suradnju s ERF-om. Nadalje, komunikacija sa stručnjacima s ERF-a je omogućila provođenje osnovne edukacija o autizmu za polaznike Policijske akademija.


Krajem 2015. godine SUZAH je ostvario kvalitetan kontakt s Policijskom akademijom te predstavnicima MUP-a. Asja Dubravčić, stručnjakinja s ERF-a je prihvatila poziv SUZAH-a da razvije i provede edukaciju za oko 200 polaznika Policijske akademije u Zagrebu. Suradnja se nastavila kroz razvoj kratke informativne brošure koja je u kratkim crtama opisivala autizam i kako se ophoditi prema osobama s autizmom. Oko 2500 brošura se dijeli među policijskim službenicima svih policijskih uprava u RH.

Savez udruga za autizam Hrvatske se aktivno uključio u sve aktivnosti Zajednice saveza osoba s invaliditetom Hrvatske. Godina 2015. je bila izuzetno plodna po pitanju suradnje s obzirom na uspostave novog oblika suradnje i podrške s Nacionalnog zakladom za razvoj civilnog društva. Uz to djelatnici SUZAH-a su u ljetnim mjesecima aktivno sudjelovali u stvaranju prijedloga Mjera i aktivnosti za novu Nacionalnu strategiju izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom za 2016. do 2020. godine. Sudjelovanje u ovom procesu je bilo izuzetno bitno za SUZAH zbog činjenice da je u prethodnim strategijama autizam bio gotovo nepostojeći pojam, te se djelatnici SUZAH-a nadaju jačanju svijesti o potrebama osoba s autizmom i kroz ovaj važni dokument. U konačnici, djelatnici SUZAH-a su u suradnja sa SOIH-om održali kratko orijentacijsko predavanje i prezentaciju za oko 40 djelatnika ZET-a, s ciljem jačanja svijesti vozača javnog gradskog prijevoza o specifičnostima autizma. Ova suradnja se nastavlja i u 2016. godini.

Krajem 2015. godine SUZAH se aktivno uključio u proces stvaranja Centra za policy analizu (radni naziv) pri Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu. Skupina mladih znanstvenika kroz projekt razvija centar koji će imati ulogu analizirati policy proces u Hrvatskoj te nuditi edukacije za provedbu policy analize svim zainteresiranim strankama. Djelatnici SUZAH-a su u konzultativnom i savjetodavnom procesu stvaranja ovog centra od samog početka te je djelatnik SUZAH-a sudjelovao i u sastanku koji je imao za cilj ispitati potrebe i ideje sektora civilnog društva na prostoru RH. Osim SUZAH u ovom procesu su sudjelovali i mnogi drugi snažni akteri iz područja kao što su GONG, Mreža mladih Hrvatske, UNICEF, UNDP, predstavnici FER-a i Pravnog fakulteta u Zagrebu te predstavnici nekoliko nadležnih ministarstava. Ova suradnja je izuzetno bitna za budući razvoj SUZAH-a. U narednom razdoblju djelatnici SUZAH-a će koristiti usluge novoosnovanog centra kako bi stekli znanja potrebna za provedbu vlastitih policy analiza, te uz to će koristiti mogućnost suradnje s ostalim iskusnim dionicima civilnog društva sa svrhom jačanja pozicije osoba s autizmom u Hrvatskoj i jačanja udruga članica.

Predsjednica SUZAH-a je u svibnju 2015. godine bila prisutna na 17. sjednici Sabora. Tom prilikom se na dnevnom redu Sabora našla rasprava o Posebnom izvješću o zaštiti prava osoba s autizmom i poremećajem iz autističnog spektra. Izvještaju je prethodio proces stvaranja istog u kojemu je sudjelovao i SUZAH te mnogi drugi predstavnici područja zaštite i brige za osobe s autizmom. Uz to, suradnja s Uredom pravobraniteljice za osobe s invaliditetom je nastavljeno i kroz sudjelovanje predsjednice SUZAH-a Lidije Penko u okruglom stolu na temu stomatološke zaštite za osobe s invaliditetom.

Sredinom 2015. godine Autism Europe, krovna europska organizacija koja okuplja nacionalne Saveze iz cijele Europe, pokrenula je inicijativu za prikupljanje potpisa Zastupnika u Europskom parlamentu s ciljem donošenja Deklaracije EU parlamenta o autizmu. Deklaracija je istaknula neke najvažnije potrebe osoba s autizmom na razini cijele Europske unije. SUZAH je prvi od svih nacionalnih saveza sakupio potpise hrvatskih zastupnika te kroz komunikaciju vezanu uz potpise uspostavio kvalitetne kontakte koji će koristiti i u daljnjem razvoju.

 

Svjetski dan autizma

SUZAH je i u 2015. godine bio glavni koordinator obilježavanja Svjetskog dana svjesnosti o autizmu koji se obilježava 2. travnja u cijelom svijetu. Mediji iz cijele Hrvatske su prenijeli informacije o obilježavanju ovog važnog datuma, te su u desetak hrvatskih gradova plavim svijetom osvjetljene prominentne građevine, kako bi se i javnosti prenijela informacija o važnosti upoznavanja s autizmom. Informiranja javnosti vršilo se i kroz ciljana predavanja za oko 40 djelatnika i vozača ZET-a, te za oko 250 polaznika i djelatnika Policijske akademije u Zagrebu. Važan dio edukacije policijskih službenika je i podjela 2500 letaka policijskim upravama diljem Hrvatske.

 

Prisutnost na internetu i društvenim mrežama

Uz to, Facebook stranica SUZAH-a je u 2015. godini dobila oko 400 novih pratitelja zainteresiranih za razne informacije o autizmu i skrbi za osobe s poremećajem iz autističnog spektra.

Početkom 2015. godine SUZAH je javnosti predstavio novu internet stranicu. Autizam-suzah.hr je zabilježio dobar broj posjeta od oko 16500 posjeta u godinu dana te je prenosio informacije o aktivnostima SUZAH-a, ali i događanjima vezanim uz autizam s prostora cijele Hrvatske.

 

Projektne prijave i odobrena sredstva za 2016.

SUZAH je u 2015. godini pisao tri projektne prijave kao nositelj projekta te je sudjelovao kao partner u jednoj projektnoj prijavi. Projekt „Prijatelji osoba s PAS“ nije dobio dovoljno bodova da bude financiran u izuzetno jakoj konkurenciji od nekoliko desetaka prijava, ipak djelatnici SUZAH-a su izvukli pouku iz ocjena po različitim kategorijama te se nadamo prilici da i u 2016. godini napravimo još kvalitetniju prijavu.

Projekt "Jačanje kompetencija roditelja djece s poremećajem iz autističnog spektra - POLET" prijavljen na natječaj raspisan od strane Ministarstva socijalne politike i mladih je dobio financiranje od 35.000 kuna, te je unatoč relativno malim sredstvima izuzetno bitan za razvoj SUZAH-a. Projekt će se u 2016. godini provoditi u partnerstvu sa Edukacijsko-rehabilitacijskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu. Na području autizma spomenuti fakultet je najvažniji znanstveni centar koji zapošljava čitav niz visoko obrazovanih i kompetentnih stručnjaka. SUZAH tim aktivnim partnerstvom stvara komunikacijski kanal koji je presudan za svakodnevno kvalitetno funkcioniranje Saveza udruga za autizam Hrvatske.

 

Edukacija zaposlenika

Zaposlenica SUZAH-a Tena Veverka je prošla izobrazbu za uspostavljanja standarda kvalitete ISO 9001. Nikola Tadić i Tena Veverka su sudjelovali u kratkoj edukaciji koju je vodila Asja Dubravčić s Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta u Zagrebu. Edukacija je imala za cilj prezentirati osnove karakteristike autizma te pokazati najbolje metode za prilaženje i komunikaciju s osoba s autizmom za polaznike Policijske akademije u Zagrebu. Nikola Tadić je bio na konzultativnom sastanku s Anom Petek s Fakulteta političkih znanosti. Sastanak je imao za cilj upoznavanje s osnovnim pojmovima policy analize te je kroz sastanak definiran smjer suradnje SUZAH-a i Centra za policy analizu FPZG-a koji uključuje daljnju edukaciju zaposlenika SUZAH-a i suradnju na budućim policy analizama u sektoru civilnog društva.

 

Usklađivanje statuta s novim Zakonom o udrugama

SUZAH je prema odredbama Novog zakona o udrugama, u svoj statut uvrstio članak u kojem se opisuje način provedbe likvidacije udruge, izbor i opoziv likvidatora.

Nadalje, navode se dužnosti likvidatora te opis likvidacijskog postupka. U statut je uvrštena i alineja kojom se tajnik Saveza ovlašćuje potpisivati financijske dokumente tijelima upravljanja (putni nalozi, autorski ugovor i sl.) te se uvodi članak o raspolaganju imovinom Saveza u slučaju njegovog prestanka postojanja.

Sukladno Novom zakonom dopunjena su i načela javnosti. Javnost Saveza se ostvaruje pravovremenim i istinitim obavještavanjem članica radu i odlukama tijela Saveza, održavanjem sjednica tijela Saveza te otvorenim radom tijela Saveza, usmenim i pismenim izvještavanjem o radu i odlukama tijela Saveza, izdavanjem časopisa i drugih publikacija te sredstvima javnog priopćavanja. Osim toga, transparentnost rada Saveza osigurava se i ostvaruje izvještavanjem udruga članica, elektronskim putem te putem sredstava javnog priopćavanja, dok su sve informacije o radu, poslovanju i odlukama Saveza ili njegovih tijela javni, te se objavljuju na web stranicama Saveza ili kroz druge medije dostupne široj javnosti.

Nadalje, regulirana je i problematika raspodjele imovine, te su jasnije formulirana tijela SUZAH-a kao i tijela upravljanja i nadzora nad radom Saveza.

Datum predavanja zahtjeva je 04.09.2015. godine. Zahtjev je predan u Ured za udruge Grada Zagreba.  

 

Suradnja i podrška udrugama članicama

SUZAH je u 2015. godini organizirao tri skupštine na kojima su se okupili predstavnici udruga članica iz cijele Hrvatske. Udruge su imale priliku razmijeniti iskustva te komunicirati o dobrim praksama i uspjesima kroz 2015. godinu. Uz to, predstavnici udruga članica su i naglasili neka područja koja smatraju bitnim fokusom SUZAH-a u 2016. godini. Predstavnici udruga članica su naglasili važnost rane intervencije i dijagnostike, kao temelja za uključivanje osoba s autizmom u društvo i pomoći obiteljima osobama s autizmom. Uz to, kvalitetan sustav rane dijagnostike stvara podlogu za praćenje broja osoba s autizmom u Hrvatskoj. Nadalje, djelatnici SUZAH-a i predstavnici udruga članica su se složili oko važnosti jačanja kapaciteta SUZAH-a za praćenje policy procesa u području i jačanja kompetencija SUZAH-a za samostalno provođenje policy analiza.

SUZAH je koristio svoje kontakte kako bi asistirao Udruzi za autizam Osijek u dobivanju podrške javnosti za otvaranje četvrtog Centra za autizam u Hrvatskoj. Osim kontaktiranja RTL Televizije, koja je prva popratila nastojanja roditelja iz Osijeka, SUZAH je iskoristio kontakte zastupnika u Europskom parlamentu, prikupljene lobiranjem za potpisivanje Deklaracije Parlamenta o autizmu, kako bi i svrnuo njihovu pozornost na ovu inicijativu.  Shodno tome, zastupnik Davor Škrlec je sudjelovao u humanitarnoj utakmici s ciljem dizanja svijesti o potrebi regionalnog centra za autizam u Slavoniji. SUZAH je putem svojih Internet servisa aktivno pratio akcije roditelja, članova Udruge za autizam Osijek. S ciljem daljnje pomoći udruzi članici iz Osijeka organiziran je sastanak 13.06. u kojemu su sudjelovali predstavnici udruga članica koje imaju dugogodišnju suradnju s Centrima za autizam u Rijeci i Splitu. Sastanak je imao za cilj prenijeti prednosti i izazove uspostavljanja i djelovanja ovakve ustanove.

Članica Udruga za autizam Bjelovar je u 2015. godini realizirala jedan od svojih najvažnijih ciljeva, dobivanje adekvatnog prostora za provedbu svojih aktivnosti. Djelatnik SUZAH-a Nikola Tadić je imao čast službeno otvoriti novouređeni prostor.  

Članica Udruga za autizam Istra je u 2015. godini prošlo proces restrukturiranja. Novi predstavnici udruge su suočeni sa svakodnevnim aktivnostima i odgovornostima udruge. S obzirom na svoje ograničeno iskustvo sa upravljanjem udruge obratili su se djelatnicima SUZAH-a s nizom pitanja. Osim pitanja vezana uz popisivanje članstva i prilagodbom statuta SUZAH je asistirao predstavnicima udruge i s prijavom na natječaj Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva za Institucionalnu podršku.

SUZAH je iskoristio sredstva dobivena iz projekta „Interaktivne ploče za osobe/djecu s autizmom“, koji je prijavljen i financiran putem natječaja Grada Zagreba, kako bi u prostorima Udruge za autizam Zagreb postavio interaktivnu ploču na kojoj rade stručnjaci na programima rane intervencije.

SUZAH je kroz Institucionalnu podršku ušao u novu fazu razvoja koja podrazumijeva i stalan ured. Ovo nije bio slučaj prije ovog važnog oblika podrške te je to rezultiralo činjenicom da su materijali i dokumenti SUZAH-a bili razasuti na nekoliko lokacija po Gradu Zagrebu. Sredinom 2015. godine SUZAH je uspio sakupiti sav materijal i doći u posjed više desetaka primjeraka publikacija pokojnog predsjednika SUZAH-a Borisa Švela. Radi se o publikacijama „Autizam u Hrvatskoj“, „Priručnik za edukaciju i zaštitu osoba s autizmom“, „Kodeks dobre prakse o prevenciji nasilja nad osobama s autizmom“. Materijali su poslani svim zainteresiranim udrugama članicama te među važnim akterima u području kao što su Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Centar za autizam u Zagrebu.

Nadalje, udrugama članicama su poslani materijali vezani uz obilježavanje dana autizma, te je pred kraj 2015. godine, na molbu nekih predstavnika udruga članica, napravljena još jedna edicija plakata s jednostavnim uputama za prepoznavanje osoba s autizmom kroz svakodnevnu interakciju.

SUZAH je redovito udrugama članicama slao obavijesti o raspisanim projektnim natječajima, predavanjima, edukacijama i sve druge obavijesti koje bi mogle biti od koristi za djelovanje naših udruga članica.

SUZAH je u 2015. godini organizirao tri edukacije prema potrebama tri udruge članice. U suradnji sa Udrugom roditelja djece s posebnim potrebama “Naša dica” i podrškom grada Kaštela organiziran je edukativni skup za roditelje, učitelje, nastavnike, stručnjake, socijalne radnike, asistente i sve ostale koji se susreću s djecom s posebnim potrebama na temu „Senzorna integracija“. Edukaciju je održala dr.sc. Dragana Mamić, dipl.def. 20. lipnja u Kaštel Sućurcu.

U suradnji s udrugom članicom Udrugom za autizam Split održana je radionica na temu „Centar podrške skrbi za osobe s autizmom – Od neurorizika do skrbi za odrasle“. Predavači su bili mr.sc. Joško Barbir, prof. pedagog i dr.sc. Sandra Bošković, prof. rehabilitator. Radionica je održana 13. listopada.

Zadnja edukcija je održana u suradnji s udrugom za autizam Zagreb na temu „Prava osoba s autizmom u odnosu na zakon o socijalnoj skrbi, zakon o nasljeđivanju i obiteljski zakon“. Predavač na ovoj edukaciji održanoj 27. studenog je bila mag. iur. Neda Miščević, pravnica u Udruzi za promicanje inkluzije.

 

U Zagrebu, 20.01.2015.

Predsjednica SUZAH-a

Lidija Penko

 

 


Savez udruga za autizam je korisnik institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge