O nama

ŠTO je SUZAH?   ↔

Razvoj SUZAH-a

Plan i program rada (2013. – 2017.)

 

Što je SUZAH?

SUZAH - Savez udruga za autizam Hrvatske
eng. CUAA - Croatian Union of Associations for Autism

SUZAH je nevladina, neprofitna i nestranačka udruga osnovana u srpnju 1998. godine (no djeluje kao Društvo za pomoć autističnoj djeci i mladeži još od 1979. godine) s ciljem: promicanja statusa i kvalitete življenja te pružanja pomoći osobama s autističnim poremećajem i pružanja podrške osobama koje su s njima povezane: srodstvom, življenjem ili profesionalnom aktivnosti.

SUZAH je savez nevladinih udruga za autizam koje su dobrovoljno pristupile Savezu, i to regionalne udruge koje djeluju na području teritorija čitave RH. Dakle, SUZAH u Republici Hrvatskoj djeluje kao krovna nacionalna organizacija za autizam te trenutno koordinira i zastupa 12 udruga za autizam (Zagreb, Rijeka, Split, Osijek, Karlovac, Zadar, Nova Gradiška, Kaštel Novi, Dubrovnik, Pula i Čakovec). 2015. godine Savezu će se priključiti 13. članica (Zaprešić), a u vidu je i još jedna udruga kandidatkinja (Bjelovar).

SUZAH je demokratski ustrojena, reprezentativna i inkluzivna te kao takva prepoznata u RH i međunarodno - članica IAAE (International Association Autism-Europe) od 1992., te WAO (World Autism Organisation) od 1999. godine.

Misija SUZAH-a jest informiranje, savjetovanje, edukacija, pružanje podrške obiteljima osoba s autizmom te zastupanje potreba djece, mladih i odraslih osoba s autizmom, kako na razini države tako zajedno sa udrugama članicama tako i na razinama lokalnih zajednica.

Glavna djelatnost i vizija SUZAH-a i njenih članica jest promicanje statusa i kvalitete življenja osoba s autizmom te poticanje razvoja mreže usluga za osobe s autizmom na cijelom teritoriju RH.

SUZAH svoje ciljeve ostvaruje kroz umrežavanje, zagovaranje, dijalog i partnerstva, javno djelovanje, informiranje i neformalno obrazovanje, istraživanja i izdavaštvo!

Statutom definirani načini ostvarivanja cilja i vizije:

 • promicanje statusa osoba s autističnim poremećajem putem: iniciranja legislativnih odredbi na državnoj razini te praćenjem i promicanjem društvene brige o ovoj populaciji, posebno na području zdravstvene zaštite, socijalne skrbi, odgoja i obrazovanja te rada;
 • postizanjem i ostvarivanjem prava obitelji osoba s autističnim poremećajem putem: ukazivanja potreba i iniciranja legislativnih odredbi;
 • suradnjom sa svim relevantnim tijelima državne uprave, ministarstvima i fondovima, komisijama i radnim grupama te županijskim i gradskim tijelima;
 • iniciranjem osnivanja novih ili širenja kapaciteta postojećih rehabilitacijskih ustanova, životnih zajednica i radionica za osobe s autističnim poremećajem te podupiranjem kvalitete rada i življenja u postojećim ustanovama i stalnom suradnjom sa svim činiocima u rehabilitaciji i zaštiti osoba s autističnim poremećajem;
 • poticanjem razvijanja mreže ustanova, životnih zajednica i radionica te posebnih programa rehabilitacije za djecu i odrasle osobe s autističnim poremećajem u Republici Hrvatskoj;
 • podupiranjem u radu i poticanjem osnivanja istih regionalnih udruga putem: pružanja stručne pomoći u formiranju i radu te u realizaciji pojedinih akcija od zajedničkog interesa;
 • izučavanjem problema osoba s autističnim poremećajem, postignuća i iskustava legislativnih i rehabilitacijskih rješenja u svijetu;
 • suradnjom i razmjenom iskustava sa srodnim savezima i udrugama te znanstvenim institucijama u zemlji i svijetu, praćenjem znansteno-stručnih dostignuća na području autističnog poremećaja i sudjelovanjem na znanstveno-stručnim skupovima;
 • poticanjem i organiziranjem prikupljanja dobara i sredstva te njihovim usmjeravanjem u svrhu podizanja kvalitete življenja osoba s autističnim poremećajem i ostvarivanja aktivnosti koje su od interesa ove populacije;
 • poticanjem specijaliziranog stručnog osposobljavanja i usavršavanja osoba koje se profesionalno bave ovom populacijom te znanstveno-stručnog izučavanja problematike vezane uz autistični poremećaj;
 • informiranjem javnosti o potrebama ove populacije i promicanjem njihovog statusa u društvu;
 • informativno-izdavačkom djelatnosti;
 • angažiranjem stručnih suradnika za pojedine poslove;
 • drugim oblicima djelovanja u svrhu unapređivanja društvene brige za osobe s autističnim poremećajem.

OPĆI PODACI

Naziv Udruge:

SUZAH - Savez udruga za autizam Hrvatske

Sjedište:

Zagreb

Adresa:

Ulica Ljudevita Posavskog 37

Područje djelovanja:

Republika Hrvatska

Predsjednica Udruge:

Lidija Penko

Matični broj:

3247708

OIB:

64932576174

IBAN:

HR9023400091100010910

Telefon:

+385 1 8896 527

Fax:

+385 1 8896 507

Mobitel:

+385 91 604 6051

Email:

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Facebook profil:

http://goo.gl/y8NMoa

Razvoj SUZAH-a

Grupa roditelja (sedmero obitelji) nemajući kuda sa svojom autističnom djelom koju nije primao niti jedan vrtić, škola, zdravstvena ili druga socijalna ustanova, 24.02.1979. osniva prvo udruženje vezano za autizam - Društvo za pomoć autističnoj djeci i mladeži i traži sustavno rješenje za zbrinjavanje svoje djece.

Sabor RH odobrava prva financijska sredstva te već 1981. u Zagrebu počinje nastava u jednoj novoj osnovnoj školi s rehabilitacijskim programom osnovno školskog i adolescentskog uzrasta osoba s autizmom.

1983. godine u Zagrebu se otvara i prvi Centar za autizam u Hrvatskoj s dva nastavno-odgojna odjela za dijagnostiku, zdravstvenu pomoć i prijem u slučaju kriznog stanja autista. Formirani Centar ubrzo je popunio raspoložive kapacitete, te je započelo osnivanje podružnica u drugim gradovima.

Izvanrednim zalaganjem Lidije Penko (danas: predsjednica SUZAH-a), majke autistične djevojke, osnovana je 1996. godine Udruga za autizam u Rijeci (gdje je također predsjednica), a uskoro i ustanova za skrb djece i adolescenata. Također, 1997. godine, zalaganjem Petra Martinića, osnovana je u Splitu najprije udruga, a zatim i ustanova za djecu i adolescente.

Nakon osnivanja udruga za autizam u Rijeci, Splitu i Novoj Gradiški, osjetila se potreba za stvaranjem udruge koja će ih povezivati i predstavljati na nacionalnoj razini. Stoga Društvo od 2.7.1998. službeno djeluje pod nazivom UZAH – Udruga za autizam Hrvatske, a 2014. godine mijenja naziv u SUZAH - Savez udruga za autizam Hrvatske.

Statutom definirani cilj SUZAH-a jest promicanje statusa i kvalitete življenja te pružanje pomoći osobama s autističnim poremećajem i pružanje podrške osobama koje su s njima povezane: srodstvom, življenjem ili profesionalnom aktivnosti.

Uslijedilo je i otvaranje i stvaranje novih udruga članica. Nažalost, osnivanje udruga za autizam, nije pratio i razvoj skrbi potpomognutog od Vlade RH (posljedice rata 1991. do 1995.; globalna ekonomska kriza 2008.). Ipak, SUZAH (tada UZAH), nastojala je kroz cijelo vrijeme svog postojanja, kao i udruge članice, unaprijediti sustav skrbi za osobe s autizmom.

SUZAH je član IAAE (International Association Autism-Europe) od 1992., te WAO (World Autism Organisation) od 1999. godine. Od svog početka do danas izdaje bilten „Autizam“, a izdala je i nekoliko zbornika i knjiga o autizmu.

SUZAH je 2009. godine izradila konačnu verziju prijedloga Zakona o zaštiti osoba s autizmom i srodnim poremećajima, te ga predala u ožujku iste godine na usvajanje u Hrvatski Sabor.

Od svog početka do nedavnih godina, izdaje bilten „Autizam“, a izdala je i nekoliko zbornika, knjiga i brošura o autizmu. Također, svi podaci o povijesti i djelovanju SUZAH-a mogu se naći u knjigama i brošurama koje je izradila i tiskala Udruga za autizam Hrvatske (prethodan naziv SUZAH-a). Publikacije se mogu dobiti na adresi SUZAH-a – Ljudevita Posavskog 37, Zagreb, a to su:

 1. Švel, B. (2006). Autizam u Hrvatskoj. UZAH.
 2. Švel, B. (2006). Priručnik za edukaciju i zaštitu osoba s autizmom. UZAH.
 3. Švel, B. (2008). Autizam i socijalna isključenost. UZAH.
 4. Švel, B. (2009). Kodeks dobre prakse o prevenciji nasilja nad osobama s autizmom - prijevod s engleskog jezika.

Plan i program rada za razdoblje od 2013. do 2017. god.

Plan i program rada Udruge za autizam Hrvatske za razdoblje od 2013. do 2017. godine donesen je radi promicanja statusa i kvalitete življenja te pružanja pomoći osobama s autističnim poremećajem i pružanja podrške osobama koje su s njima povezane: srodstvom, življenjem ili profesionalnim aktivnostima.

U nastavku Plana i programa rada udruge navode se strateški planovi, aktivnosti koje se želi realizirati u nadolazećim godinama:

 • Sustavno rješavanje autizma u Republici Hrvatskoj – donošenje Nacionalne strategije za osobe s autizmom čime bi se uredila skrb o osobama s autizmom na području cijele RH i pokrila sve segmente potreba i prava osoba s autističnim poremećajem i njihovih roditelja/skrbnika.
 • Osnivanje referalnog dijagnostikog centra sa multidisciplinarnim timom koji će biti stručna podrška roditeljima/skrbnicima koji traže dijagnozu i savjete. U RH s obzirom na broj stanovništva i regionalni ustroj treba osnovati četiri specijalizirana dijegnostička centra (Zagreb, Rijeka, Split, Osijek).
 • Edukacija zdrastvene struke, ponajprije pedijatara radi ranog prepoznavanja znakova autizma kod djece.
 • Edukacija zdrastvene struke za prihvat osoba s autističnim poremećajem u bolnice i pružanja odgovarajućeg tretmana i njege.
 • Sustavno uspostavljanje programa Rane intervencije i podrške roditeljima koja za sada egzistira samo po odobranim projektima udrugama u nekim gradovima u RH. Većinski dio RH nije pokriven ovom uslugom, koja je temeljna i prioritetna za dugoročno bolje funkcioniranje i prevenciju stanja djeteta.
 • Edukacija stručnog kadra potrebnog za rad s osobama s autističnim poremećajem. Stručni kadar je preduvjet za kvalitetan rad s osobama s autizmom. Logopedi i defektolozi (naročito rehabilitatori za područje autizma) deficitarna su zanimanja, te je važno da država motivira edukaciju za ova zanimanja koja su izuzetno potrebna.
 • Osvještavanje lokalnih zajednica za osnivanjem specijaliziranih vrtićkih skupina i integracijskih skupina za djecu s autizmom.
 • Edukacija obrazovnog kadra o djeci s autističnim poremećajem. Radi uključivanja bolje funkcionirajuće djece u redovni obrazovni sustav potrebno je provesti kvalitetnu edukaciju nastavnog kadra da bi se mogli kvalitetno nositi s integracijom djece s autizmom.
 • Osiguranje asistenata za djecu s autizmom u vrtićima i školama.
 • Cilj je u narednom periodu otvoriti Centar za autizam u Osijeku.
 • Formiranje mobilnih timova koji su stručni i imaju iskustva u radu s osobama s autizmom radi pružanja stručne podrške redovnom obrazovnom sustavu koji pruža uslugu integracije.
 • Otvaranje stambenih zajednica za primjerenu skrb o odraslim osobama na širem području RH.
 • Pružanje stručne podrške roditeljima i usluge savjetovanja.
 • Osvještavanje javnosti o problematici autizma.
 • Pisanje projekata EU za dobivanje sredstava za osnivanje i opremanje stambenih zajednica za zabrinjavanje odraslih osoba s autizmom u većim gradovima RH.