Održana radionica na temu zagovaranja u sklopu 8. Centra znanja

Dana 19. lipnja 2018. u prostorijama Tribine grada Zagreba, Hrvatski savez slijepih je u sklopu edukacije "Znanjem do uključenosti 2" održao jednodnevnu radionicu pod nazivom "„Znanjem do uključenosti 2 –Komunikacija u funkciji zagovaranja“ koja je financirana od strane Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva u sklopu 8. Centra znanja. 

Ovo je druga u seriji tri radionice koje organizira Centar znanja koji okuplja saveze udruga osoba s invaliditetom s prostora cijele Hrvatske te pokriva velik spektar različitih invaliditeta. Ova serija radionica ima za cilj jačanje kapaciteta svih Saveza uključenih u ovaj 8. Centar znanja. 

Radionicu je vodila mr. sc. Ljiljana Buhač te je okupljenima ponudila mogućnost da kvalitetnije analiziraju snage i slabosti svojih timova, lakše organiziraju svoj rad te se kapacitiraju za jače zagovaranje prava osoba s invaliditetom u RH. U konačnici, predavačica je ponudila i neke korisne alate za bolju prezentaciju ideja te strukturiranje argumenata. Ispred Saveza udruga za autizam Hrvatske na edukaciji je sudjelovao programski koordinator Nikola Tadić.